Dokumentumok
2023. március 27., Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.)
Gradient 2

27/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2023. március 27.

28/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kamuti Jenőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2023. március 27.

29/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét.
Hatálybalépés időpontja: 2023. március 27.

30/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Gyulay Zsolt elnök, Schmitt Pál és Gyurta Dániel NOB-tagok javaslatára – a magyar és nemzetközi sportélet fejlesztése érdekében végzett munkája alapján felkérte Dr. Fürjes Balázst, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság és a magyar NOB-tagok támogatásával nyújtsa be pályázatát a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz annak érdekében, hogy őt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó tagjai sorába megválassza (individual membership). Az Elnökség felhatalmazta Gyulay Zsolt elnököt, hogy Dr. Fürjes Balázs pályázata sikerének érdekében minden szükséges nyilatkozatot és intézkedést megtegyen, annak érdekében eljárjon.
Hatálybalépés időpontja: 2023. március 27.


31/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2. napirendi pontként felvette az elnökségi ülés napirendjére a „Döntés a 2023. május 20-i közgyűlés helyszínéről” című napirendi pontot.
Hatálybalépés időpontja: 2023. március 27.

32/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a MOB Közgyűlését 2023. május 20. napjára (szombat) 10 órára, a Danubius Hotel Helia (cím: 1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.) helyszínre hívta össze. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2023. május 20. (szombat) 11 óra, helyszíne: Danubius Hotel Helia (cím: 1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.).
Hatálybalépés időpontja: 2023. március 27.