Dokumentumok
2012. szeptember 3, a Magyar Sport Háza
Gradient 2

Jelen vannak: Borkai Zsolt elnök, Dr. Deutsch Tamás alelnök, Dr. Leyrer Richárd alelnök, Dr. Magyar Zoltán alelnök, Monspart Sarolta alelnök, Dr. Tóth Miklós alelnök, Dr. Aján Tamás, Dr. Gémesi György, Gyulay Zsolt, Dr. Kamuti Jenő, Dr. Kovács Antal, Regőczy Krisztina, Dr. Szabó Tünde

Állandó meghívottként jelen van: Czene Attila sportért felelős államtitkár, Molnár Zoltán főtitkár, Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke, Dr. Csötönyi Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja, Hadházy Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja

Meghívottként jelen van: Dr. Nagy Zsigmond, Dr. Sipos Gertrúd, Szabó Bence, Török Olivér

78/2012/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az olimpiai játékokon eredményt elért sportolók, edzők, szakvezetők jutalmazásáról való döntést elnapolja. Az Elnökség felhatalmazza Molnár Zoltán főtitkárt, hogy egyeztetést folytasson le a szövetségekkel a jutalmazás elveire vonatkozó közös álláspont kialakítása érdekében. A MOB Elnöksége megállapítja, hogy a Korm. rendelet 3. § (1) bek. szerint a sportszakemberek között felosztható keret nem sportáganként, hanem összességében értendő.

79/2012/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a „2012. évi szabadidősport stratégiai fejlesztését szolgáló kiemelt szakmai célfeladatok ellátása” elnevezésű 66 millió forint felosztásáról szóló javaslatot.

80/2012/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Fogyatékosok Sportjáért felelős szakmai tagozat előterjesztését, és úgy döntött, hogy a korábban a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége részére megítélt 68,5 M Ft az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra: Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége 33 M Ft, Magyar Paralimpiai Bizottság: 35 M Ft.

81/2012/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Sport Állandó Választott Bíróság tagjaira tett javaslatot.

82/2012/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy a MOB 2013. január 1-jétől kezdődően áthelyezze székhelyét a Budapest XII. ker. Csörsz u. 49-51. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest, belterület XII. kerület 7890 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanba és az ezzel kapcsolatos eljárásokat megkezdje és lefolytassa.