Dokumentumok
2013. december 2, Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

Jelen vannak: Borkai Zsolt, elnök; Dr. Magyar Zoltán, alelnök; Monspart Sarolta, alelnök; Dr. Tóth Miklós, alelnök; Dr. Aján Tamás; Dr. Gémesi György; Dr. Kamuti Jenő; Regőczy Krisztina; Dr. Szabó Tünde

Állandó meghívottként jelen van: Szabó Bence, főtitkár; Szekeres Pál, helyettes államtitkár; Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke; Dr. Csötönyi Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Pakucs János, a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Konrád János; Balogh Gábor, miniszterelnöki tanácsadó

Meghívottként jelen van: : Fábián László, Dr. Nagy Zsigmond, Dr. Sipos Gertrúd, Siklós Erik, Dr. Bartha Csaba

107/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Asztalitenisz Szövetség személyre szóló ösztöndíj-felosztási javaslatát 2013. október 1-jétől. A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem fogadta el a Magyar Sportlövők Szövetsége új, 2013. utolsó negyedévi módosító ösztöndíj-felosztását, mivel a Szövetség felosztását a MOB Elnöksége legutóbbi ülésén jóváhagyta.

Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2

108/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy

- - az OSEI Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a Szakmai Kollégium közös javaslatára Dr. Téglássy György - a női kosárlabda válogatott keretorvosi feladatainak ellátásáért - 2013. július 1-jétől 2013. december 31-ig havi 50.000 Ft ösztöndíj kiegészítésben részesüljön.

- - megvonja dr. Csernus Imre pszichológus ösztöndíját.

- - nem támogatja a Magyar Torna Szövetség kérelmét, mivel a Szövetség nem rendelkezik felosztható egészségügyi ösztöndíj keretösszeggel.

- - a Magyar Triatlon Szövetség válogatott keretorvosi feladatait ellátó Dr. Kator Miklós 2013. október 1-jétől havi ösztöndíjban részesüljön.

- - 2013. október 1-jétől Dr. Kis-Polauf Mariann - az atlétika válogatott keretorvosi feladatainak ellátásáért - havi ösztöndíjban részesüljön 2013. december 31-ig.

- - az OSEI Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat, a Magyar Asztalitenisz Szövetség és a Szakmai Kollégium javaslatára 2013. július 1-jétől havi ösztöndíjban részesüljön Bándó Alexandra sportmasszőr.

Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2

109/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az MPB - a legutóbbi MOB Elnökségi ülésen elfogadott - ösztöndíj-felosztási javaslatában megjelölt Mészáros Edit sportszakember helyett Bosnyák Edit sportszakember részesüljön havi ösztöndíjban 2013. október 1-jétől.

A MOB Elnöksége elfogadta továbbá, hogy Horváth Gábor sportszakember – akit a Magyar Szervátültetettek Szövetsége jelölt ösztöndíjra – helyett Székely Gabriella részesüljön havi ösztöndíjban 2013. szeptember 1-jétől december 31-ig.

Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

110/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 22. Siketlimpián (Szófia 2013.07.25.-08.04.) eredményesen szereplő sportolók és felkészítőik állami jutalmazását a mellékletben meghatározottak szerint, valamint elfogadta a 98/2013/Elnökségi határozat módosítását arra vonatkozóan, hogy Szervátültetettek Világjátékán elért eredmények után az úszócsapat 630.000 Ft helyett 840.000 Ft jutalomban részesüljön.

Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

111/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ITU Akkreditált Módszertani és Edzésközpont részére 7.000.000 Ft, a Magyar Jégkorong Szövetség Metodikai Központja (IHCE/IIHF) részére 5.000.000 Ft, a Magyar Vízilabda Szövetség leány edzés és módszertani központja részére 5.000.000 Ft támogatást biztosít a Sport XXI. Program 2013. évi támogatási keretösszegéből. További 3.000.000 Ft tartalékként szolgál a felhasználás alakulásától függően a támogatott feladatokkal kapcsolatos költségekre.

Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

112/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB a 2012. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzat terhére 5 M Ft maradvánnyal támogatja a Magyar Paralimpiai Bizottságot, a paralimpiai felkészülés céljából.

Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

113/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kiemelt Edző Programba (KEP) tartozó edzők személyében bekövetkezett változásra és díjazására vonatkozó javaslatot a mellékletben foglaltak szerint.

Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

114/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Iratkezelési Szabályzatot.

Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

115/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Gazdasági Szervezet Ügyrendjét.

Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

116/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Gerevich Aladár sportösztöndíj Szabályzat alábbi módosításait:

1) A Gerevich Aladár sportösztöndíj Szabályzat I. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: „A sportösztöndíjak fedezetét az állami költségvetésből, illetve a MOB Elnökség döntése alapján egyéb forrásokból (kivéve szövetségi adomány) a MOB biztosítja, és a sporttörvény 41. § g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján működteti a sportösztöndíj rendszert.”

2) Az I/6. pont az alábbiak szerint egészül ki: „A sportösztöndíjban részesülőknek olimpiai sportolói, illetve sportszakemberi szerződést kell kötniük a MOB-bal.”

3) A II/7. pont az alábbiak szerint egészül ki: „Elveszíti jogosultságát az a sportösztöndíjas, aki a jogosultságot megállapító MOB Elnökségi határozat hatályba lépésétől számított 30 napon belül adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve nem írja alá az olimpiai sportolói, illetve sportszakemberi szerződést.”

4) A II/8. pont az alábbiak szerint egészül ki: „Az ösztöndíjas köteles az eljárás megindításától számított 5 napon belül írásban bejelenteni a MOB-nak, ha ellene büntetőeljárás vagy sportfegyelmi eljárás kerül megindításra. Az ösztöndíjas köteles a bírósági ítélet jogerőssé válását követő 5 napon belül bejelenteni, ha büntetett előéletűvé válik.”

5) A III. pont az alábbiak szerint egészül ki: „A MOB visszavonja annak az ösztöndíjasnak az ösztöndíját, aki az általánosan elfogadott társadalmi és emberi viszonyokat szabályozó erkölcsi normákkal, illetve az Olimpiai Charta szellemiségével ellentétes magatartást tanúsít.”

Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

117/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Szabadidősportért Felelős Szakmai Tagozat Ügyrendjének módosítását.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

118/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Fogyatékosok Sportjáért Felelős Szakmai Tagozat Ügyrendjének módosítását.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

119/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Szabadidősportért Felelős Szakmai Tagozat javaslatát a MOB-HSZE-13 „Helyi jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatása” című pályázat nyerteseire és az elnyert támogatás mértékére vonatkozóan a mellékletben foglaltak szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

120/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Szabadidősportért Felelős Szakmai Tagozat javaslatát a 2012. évi még fel nem használt szabadidősport maradvány támogatások felosztására vonatkozóan a melléklet szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

121/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB, mint alapító a Nemzeti Sportszövetség Ifjúsági Kollégium Alapítvány nyilvántartásból való törlését kezdeményezze a Fővárosi Törvényszéknél az Alapítvány megszüntetése érdekében.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

122/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Alapszabály 52. § (1) r) pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva a Szocsiban megrendezésre kerülő XXII. Téli Olimpiai Játékokon résztvevő Magyar Csapat és küldöttség összetételére az 1. számú mellékletben foglaltak szerint tesz javaslatot a MOB Közgyűlése számára. A MOB Elnöksége felhatalmazza a MOB elnökét, főtitkárát és az olimpiai csapatvezetőt, hogy a határozatával megállapított szocsi olimpiai csapatot érintő függő kérdésekben, így különösen akkreditáció, nevezés, részvétel, ki- és hazautazás, szállás, felszerelés, hozza meg döntését 2013. decemberi 2-t követően.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

123/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Alapszabály 52. § (1) c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a MOB Közgyűlését 2014. január 27. (hétfő) 10 órára hívja össze. A MOB Elnöksége az Alapszabály 46. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
1. A Sochi XXII. Téli Olimpiai Játékokon résztvevő magyar csapat és küldöttség kijelölése
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

124/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az alábbi szövetségek kapjanak támogatást a „A versenysport és olimpiai felkészülés támogatása” fejezeti előirányzatról biztosított 70 M Ft terhére:

1. Magyar Speciális Olimpia Szövetség – Téli Speciális Olimpia 11 M Ft
2. Magyar Hallássérültek Sportszövetsége – Siketlimpia 12 M Ft
3. Magyar Szervátültetettek Szövetsége – Nyári- és Téli Világjátékok 31 M Ft
4. Magyar Paralimpiai Bizottság – paralimpiai versenysport feladatok 16 M Ft

Összesen: 70 M Ft

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az alábbi szövetségek kapjanak támogatást a „Versenysport támogatása – 16 M Ft” fejezeti kezelésű előirányzat terhére:

1. Magyar Speciális Olimpia Szövetség – Téli Speciális Olimpia 4 M Ft

2. Magyar Hallássérültek Sportszövetsége – Siketlimpia 12 M Ft

Összesen: 16 M Ft

Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

125/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Héraklész Programon kívüli sportágak utánpótlás nevelésének egyedi támogatására vonatkozó javaslatot.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

126/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2013. évi költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztatót.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

127/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2021. évi FINA – úszó, nyílt vízi úszó, műugró, műúszó és vízilabdázó – vizes világbajnokság rendezési jogának elnyeréséért kiírt pályázat előkészítő munkálatainak költségeihez a MOB bruttó 3.000.000 Ft-tal hozzájárul a Magyar Úszó Szövetség részére.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

128/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Maszk és Ecset Kulturális Közhasznú Alapítvány bruttó 700.000 Ft. támogatásban részesül a Rejtő Ildikó tőrét ábrázoló műalkotás és dr. Magyar Zoltán kápáját ábrázoló műalkotás elkészítéséhez.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

129/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Magyar Sportorvos Társaság 1.000.000 Ft támogatásban részesüljön, amely a társaság működési kiadásainak és szakmai feladatainak finanszírozására szolgál.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

130/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 57. § (1) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - létrehozta a Nemzetközi Kapcsolatok és Sportdiplomáciai Bizottságot, és megállapította annak tagságát a mellékletben foglaltak szerint, Katus Tamással és Gömöri Zsolttal kiegészülve.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.

131/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB a válogatott nemzeti felszerelések, könyvek és egyéb kiadványok, valamint a MOB és Magyar Csapat merchandise termékek értékesítése területén a MOB Alapszabályában foglalt rendelkezések betartásával vállalkozási tevékenységet folytasson.
Hatálybalépés időpontja: 2013. december 2.