Dokumentumok
2013. október 14, Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

Jelen vannak: Borkai Zsolt elnök, Dr. Deutsch Tamás alelnök, Dr. Leyrer Richárd alelnök, Dr. Magyar Zoltán alelnök, Monspart Sarolta alelnök, Dr. Tóth Miklós alelnök, Gyulay Zsolt, Regőczy Krisztina, Dr. Szabó Tünde

Állandó meghívottként jelen van: Szabó Bence főtitkár, Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke, Dr. Pakucs János, a Felügyelő Bizottság tagja

Meghívottként jelen van: Fábián László, Dr. Nagy Zsigmond, Dr. Sipos Gertrúd, Siklós Erik, Dr. Bartha Csaba, Vasvári Ferenc

89/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a szövetségek rendelkezésére álló havi ösztöndíj keretösszeg a 2013. szeptember 1. és 2013. december 31. közötti időszakban a Kiemelt Edző Programba átkerült edzők július hónapra megítélt ösztöndíjának együttes összegével csökkenjen.

A MOB Elnöksége elfogadta a szövetségek 1. sz. melléklet szerinti módosított keretösszegét.

Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

90/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2013. szeptember 1-jétől induló Kiemelt Edző Program által felszabaduló ösztöndíj összegből 2013. évben 14 millió forint ösztöndíjat a fogyatékosok országos sportszövetségei kapják meg.

A MOB Elnöksége elfogadta továbbá, hogy 14 millió forint ösztöndíjból 2013-ban a Magyar Paralimpia Bizottság összesen 11 millió forint, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége összesen 900.000 Ft, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 1.200.000 Ft, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége összesen 900.000 Ft ösztöndíj-kiegészítést kapjon. 2013. évben az olimpiai életjáradék folyósításához szükséges mértékben a MOB Kiemelt Edző Program által felszabaduló ösztöndíj összegből átcsoportosítást végez az olimpiai életjáradék finanszírozására.

Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

91/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB Harcsa Zoltán ökölvívó ösztöndíját június – szeptember időszakra vonja meg, mely ösztöndíj összeg az ösztöndíj tartalékkeretébe kerül, továbbá Harcsa Zoltán ösztöndíját 2013. október 1-jétől 2013. december 31-ig függessze fel a MOB. Amennyiben a sportoló a felfüggesztés ideje alatt nem követ el sportfegyelmi vétséget, akkor a felfüggesztett ösztöndíj decemberben egy összegben kerül részére folyósításra.

A MOB Elnöksége elfogadta, hogy Iliász Nicolas vívó augusztustól – decemberig terjedő időszakra megítélt ösztöndíj összegét a MOB vonja meg, ezen összeg az ösztöndíj tartalékkeretébe kerül.

Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

92/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő szövetségek személyre szóló ösztöndíj-felosztási javaslatait a 2013. október 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra. A szövetségek a Gerevich Szabályzatnak megfelelően a keretösszegen belül tettek javaslatot. Szövetségek: Magyar Atlétikai Szövetség, Magyar Birkózó Szövetség, Magyar Evezős Szövetség, Magyar Judo Szövetség, Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség, Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar Ökölvívó Szövetség, Magyar Öttusa Szövetség, Magyar Sí Szövetség, Magyar Sportlövők Szövetsége, Magyar Súlyemelő Szövetség, Magyar Szinkronúszó Szövetség (2013. július 1-jétől) Magyar Triatlon Szövetség, Magyar Úszó Szövetség, Magyar Vívó Szövetség, Magyar Vízilabda Szövetség.

A MOB Elnöksége elfogadta továbbá azon szövetségek ösztöndíj-felosztási javaslatát, amelyek nem kívánnak változtatni a harmadik negyedév felosztásához képest a 2013. október 1 – december 31. közötti időszakban: Magyar Curling Szövetség, Magyar Mountain Bike Szövetség, Magyar Műugró Szövetség, Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség, Magyar Röplabda Szövetség, Magyar Snowboard Szövetség, Magyar Szörf Szövetség, Magyar Taekwondo Szövetség, Magyar Tenisz Szövetség, Magyar Torna Szövetség, Magyar Vitorlás Szövetség, Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, Magyar Speciális Olimpia Szövetség.

Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

93/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Jégkorong Szövetség, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, valamint a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ösztöndíj módosító javaslatát.

A módosítás szerint Gömöri Csaba helyett Sille Tamás, az U20 és U18-as válogatott jégkorong edző részesül havi ösztöndíjban 2013. január 1-jétől december 31-ig.

A Héraklész Programban dolgozó kosárlabda edzőknél Székely Norbert, Peresztegi Nagy Ákos, Zsoldos András helyett Gáll Tamás, Magyar Gergely és Ferenczi Tamás részesül havi ösztöndíjban 2013. október 1-jétől december 31-ig.

Nagy Zsuzsa és Fejes Máté jégtáncospár helyett Turóczi Dóra és Major Balázs olimpiai jégtánc válogatott versenyzők havi ösztöndíjban részesülnek a 2013. október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban.

A Magyar Jégkorong Szövetség, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség október-december időszakra nem kíván további változásokat az ösztöndíj-felosztásán.

Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

94/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Paralimpiai Bizottság 2013. évi utolsó negyedévre vonatkozó ösztöndíj-felosztási javaslatát, valamint a tavalyi évben megszavazott, de idén felhasznált 5 millió Ft-ra (WSKA forrás) és a 11 millió Ft ösztöndíj-kiegészítésre tett javaslatát. A MOB Elnöksége elfogadta, hogy Farkas László 2013. július 1-jétől 2013. szeptember 30-ig havi ösztöndíjban részesül, illetve Szekeres Pál kerekesszékes vívó szeptember hónapban nem részesül ösztöndíjban, mivel befejezte sportpályafutását.

A MOB Elnöksége elfogadta továbbá a Magyar Szervátültetettek Szövetsége 2013. évre megítélt és a 900.000 Ft ösztöndíj-kiegészítés együttes összegére benyújtott szeptember – december időszakra vonatkozó felosztási javaslatát.

A MOB Elnöksége elfogadta a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (900.000 Ft) és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség (1.200.000 Ft) ösztöndíj-kiegészítésre tett szeptember – december időszakra vonatkozó felosztási javaslatát.

Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

95/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a nem olimpiai sportágak versenysportjában tevékenykedő egészségügyi szakemberek nem részesülhetnek ösztöndíjban. A sporttörvény alapján az olimpiai, a paralimpiai, a sakkolimpiai és a speciális világjáték kerettag sportolók, továbbá a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek részére adható Gerevich ösztöndíj.

A MOB Elnöksége elfogadta a Magyar Asztalitenisz Szövetség javaslatát, hogy Varga Zoltán május hónapra, Türei Ferenc június hónapra ösztöndíjban részesüljön.

A MOB Elnöksége elfogadta, hogy a Gerevich Szabályzat szerint Vadász György értelmi fogyatékossággal élő sportoló nem jogosult ösztöndíjra.

Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

96/2013/EH

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kiemelt Edző Programba (KEP) tartozó edzők személyében bekövetkezett változásokra és díjazásukra vonatkozó javaslatot a mellékletben foglaltak szerint.

97/2013/EH

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége a sportszövetségek javaslata alapján egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a 2013. évi Cali Világjátékokon hivatalos sportágakban eredményesen szerepelt versenyzők és a felkészítő sportszakemberek, illetve nevelőedzők jutalmazására vonatkozó előterjesztést azzal, hogy a meghívásos sportágakban eredményesen szerepelt versenyzők és a felkészítésükben résztvevő sportszakemberek jutalmazásával összefüggésben rendelkezésre álló dokumentumokat döntés céljából továbbítja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága részére.
Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

98/2013/EH

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége a Magyar Szervátültetettek Szövetségének javaslata alapján egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a Szervátültetettek XIX. Nyári Világjátékain eredményesen szerepelt versenyzők és a felkészítésükben résztvevő sportszakemberek, illetve nevelőedzők állami jutalmazására vonatkozó előterjesztést.
Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

99/2013/EH

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, hogy a 2013. évi „Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása” előirányzat terhére a mellékletben foglalt felosztás szerint támogatja az országos sportági szakszövetségek, illetve országos sportági szövetségek tagszervezeteiként működő sportszervezetek (műhelyek) szakmai feladatainak ellátását.
Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

100/2013/EH

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Sport XXI. Program keretében nyújtandó szövetségenkénti felosztási javaslatot a melléklet szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

101/2013/EH

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a MOB-KJSZE-13 „Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatása” című pályázat nyerteseire és az elnyert támogatás mértékére vonatkozó javaslatot a mellékletek szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

102/2013/EH

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a MOB-KJSZE-13 „Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatása” című pályázat nyerteseire és az elnyert támogatás mértékére vonatkozó javaslatot a mellékletek szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

103/2013/EH

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2012. évi még fel nem használt szabadidősport támogatások felosztásáról szóló javaslatot.
Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

104/2013/EH

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a diák- és főiskolai-egyetemi sportért felelős tagozat javaslatát, hogy a kutatási célokra elkülönített 2.000.000 Ft támogatási összeg stressz tolerancia vizsgálatokra kerüljön biztosításra.
Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.

105/2013/EH

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MediaBook kiadó kérelmét, mely szerint a MOB további bruttó 1 millió Ft-ot biztosít a MediaBook részére a köztük létrejött együttműködési megállapodás teljesítése érdekében.
Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.


106/2013/EH

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Héraklész Programon kívüli sportágak utánpótlás nevelésének támogatására vonatkozó javaslatot.
Hatálybalépés időpontja: 2013. október 14.