Dokumentumok
2014. december 9, Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

Jelen vannak: Borkai Zsolt, elnök;Dr. Leyrer Richárd, alelnök; Dr. Magyar Zoltán, alelnök;Dr. Tóth Miklós, alelnök;Dr. Kovács Antal;Gyulay Zsolt; Regőczy Krisztina; Dr. Szabó Tünde

Állandó meghívottként jelen van: Szabó Bence,főtitkár;Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke; Dr. Csötönyi Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja;Dr. Pakucs János, a Felügyelő Bizottság tagja

Meghívottként jelen van: Dr. Bartha Csaba, Dr. Nagy Zsigmond, Dr. Sipos Gertrúd, Fábián László

105/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatására a Felzárkóztatási Alapban rendelkezésre álló 435.000.000 Ft terhére a Magyar Sí Szövetség 120.000.000 Ft, a Magyar Lovassport Szövetség 65.000.000 Ft, Magyar Triatlon Szövetség 65.000.000 Ft, a Magyar CurlingSzövetség 3.000.000 Ft, a Magyar Golf Szövetség 25.000.000 Ft, a Magyar Íjász Szövetség 7.000.000 Ft, Magyar Karate Szakszövetség 15.000.000 Ft, a Magyar Kick-Box Szövetség 10.000.000 Ft, a Magyar Műugró Szakszövetség 8.000.000Ft, a Magyar Rögbi Szövetség 10.000.000 Ft, a Magyar Snowboard Szövetség 5.000.000 Ft, a Magyar Súlyemelő Szövetség 40.000.000 Ft, a Magyar Szörf Szövetség 8.000.000 Ft, a Magyar TaekwondoSzövetség 8.000.000 Ft, a Magyar Tollaslabda Szövetség 13.000.000 Ft, a Magyar Vitorlás Szövetség 20.000.000 Ft, a Magyar Szinkronúszó Szövetség 10.000.000 Ft, a Magyar TáncSport Szakszövetség 3.000.000 Ft támogatásban részesüljön.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.

106/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,hogy az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat 2013. évi maradványa terhére a Magyar Kick-Box Szövetség 2.000.000 Ft, és a Magyar Lábtenisz Szövetség 1.500.000 Ft támogatásban részesüljön az előterjesztésben foglalt feladatok megvalósítása érdekében.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.

107/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtaa 2014. évi forrásból megvalósuló Sport XXI. Program támogatásaiban bekövetkezett változásokról szóló javaslatot, miszerint a Hevesi SE helyett a Dunaújvárosi AC, a Törökszentmiklósi DAK helyett pedig a Postás SE részesül 300.000 Ft támogatásban. A MOB Elnöksége jelen határozattal módosítja az 58/2014/EH számúhatározatát, amellyel elfogadta a Sport XXI. Program 2014. évi támogatási keretösszegének felosztására vonatkozó javaslatot.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.

108/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) 2.000.000 Ft támogatásban részesüljön, amelyet célhoz kötötten stressz tolerancia vizsgálatok végzésére fordíthat.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.

109/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnökségeegyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtaa Szabadidősport támogatása előirányzat 2013. évi maradványainak felosztását az 1. számú mellékletben található táblázat szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.

110/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,hogy a Magyar Edzők Társasága 2.000.000 Ft támogatásban részesüljön szakmai feladatai ellátására.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.

111/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Magyar Sportújságírók Szövetsége 2 millió Fttámogatásban részesüljön szakmai feladatainak ellátásához és működéséhez.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.

112/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kiemelt Edző Programról szóló szabályzat módosítását az 1. számú mellékletben foglaltak szerint. A szabályzat módosításai 2015. február 1. napjától lépnek hatályba.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.

113/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Gazdálkodási szabályzat, az Iratkezelési szabályzat, a Számviteli politika és a Pénzkezelési szabályzat módosításait.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.

114/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a MOB 2014. évi költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztatót.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.

115/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, mint a Benkő Tibor Alapítvány egyik alapítója, az Alapítványból történő kilépésére tekintettel az alapítói jogokat és kötelezettségeket a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club vívószakosztályára ruházza át.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.

116/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette az állami sportcélú támogatások 2015. évi tervéről készült tájékoztatót.
Hatálybalépés időpontja: 2014. december 9.