Dokumentumok
2014. március 17, Magyar Olimpia Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

Jelen vannak: Borkai Zsolt, elnök, Dr. Deutsch Tamás, alelnök, Dr. Leyrer Richárd, alelnök, Dr. Magyar Zoltán, alelnök, Dr. Tóth Miklós, alelnök, Dr. Kovács Antal, Regőczy Krisztina, Dr. Szabó Tünde

Állandó meghívottként jelen van:
Szabó Bence, főtitkár, Szekeres Pál, helyettes államtitkár, Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke, Dr. Csötönyi Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja, Dr. Pakucs János, a Felügyelő Bizottság tagja

Meghívottként jelen van: :
Dr. Bartha Csaba, Fábián László, Dr. Nagy Zsigmond, Siklós Erik, Dr. Sipos Gertrúd

11/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a könyvvizsgáló jelentését, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékleteit.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

12/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Asztalitenisz Szövetség, a Magyar Atlétikai Szövetség, a Magyar Birkózó Szövetség, a Magyar Curling Szövetség, a Magyar Evezős Szövetség, a Magyar Golf Szövetség, a Magyar Jégkorong Szövetség, a Magyar Judo Szövetség, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a Magyar Kerékpársportok Szövetsége, a Magyar Kézilabda Szövetség, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a Magyar Műugró Szövetség, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, a Magyar Ökölvívó Szövetség, a Magyar Öttusa Szövetség, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség, a Magyar Röplabda Szövetség, a Magyar Sí Szövetség, a Magyar Snowboard Szövetség, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség, a Magyar Sportlövők Szövetsége, a Magyar Súlyemelő Szövetség, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége, a Magyar Szinkronúszó Szövetség, a Magyar Szörf Szövetség, a Magyar Taekwondo Szövetség, a Magyar Tenisz Szövetség, a Magyar Tollaslabda Szövetség, a Magyar Torna Szövetség, a Magyar Triatlon Szövetség, a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Vitorlás Szövetség, a Magyar Vívó Szövetség, a Magyar Vízilabda Szövetség 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó ösztöndíj-felosztási javaslatát.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

13/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a sportegészségügy területén dolgozó sportszakemberekre vonatkozó ösztöndíj-felosztási javaslatát 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig terjedő időszakra.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

14/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kiemelt Edző Programba (KEP) tartozó edzők személyében bekövetkezett változásra és díjazásra vonatkozó javaslatot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint és a 2. számú mellékletet képező Kiemelt Edző Program Szabályzatát.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

15/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Alapszabály módosításáról szóló előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a tagozati ülést indokolt esetben öt munkanapnál rövidebb időn belül is lehessen hívni.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

16/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a versenysport és olimpiai felkészülés 2013. évi szakmai támogatását érintő módosításokra vonatkozó javaslatot.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

17/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a „Hátrányos Helyzetű Fiatalok Sportolási Lehetőségeinek Elősegítése” program megvalósítását szolgáló támogatás felosztására vonatkozó javaslatot.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

18/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a 2014. évi Olimpiai Reménységek Versenye (ORV) eseményeinek támogatására vonatkozó javaslatot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

19/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége az Alapszabály 52. § (1) c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a MOB Közgyűlését 2014. április 28. napján 10:00 órára hívja össze. A MOB Elnöksége az Alapszabály 46. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

1) Az Elnökség 2013. évi szakmai beszámolójának elfogadása
2) Könyvvizsgáló jelentése
3) A Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása, a Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési munkatervének elfogadása
4) A MOB 2013. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
5) A Nanjingi II. Ifjúsági Olimpiai Játékokon résztvevő magyar csapat és küldöttség kijelölése.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

20/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a 2014. évi Szocsi Téli Olimpiai Játékokon eredményesen szerepelt versenyzők állami jutalmára vonatkozó javaslatot, míg a versenyzők felkészítésében közreműködő edzők, sportszakemberek és nevelőedzők állami jutalmára vonatkozó sportszövetségi javaslatot megfontolásra visszaküldi az érintett sportszövetségek részére.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

21/2014/Elnökségi határozat

21/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége a sportszövetségek javaslata alapján 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással jóváhagyta a 2013. évi Cali Világjátékokon a hivatalos és meghívott sportágakban eredményesen szerepelt versenyzők és a felkészítésükben közreműködő edzők, sportszakemberek, nevelőedzők jutalmazására vonatkozó előterjesztést. Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

22/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mellékletben foglaltak szerint elfogadta a korcsolya, sportlövészet és vívás sportágakban 2014. évben rendezett Európa‐ és világbajnokságokon elért kimagasló sporteredmények eredményességi támogatására vonatkozó előterjesztést.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

23/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Szocsi XXII. Téli Olimpiai Játékokról szóló beszámolót.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

24/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabály 52. § (1) bekezdés r) pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva a Nanjing-ban megrendezésre kerülő II. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon résztvevő Magyar Csapat és küldöttség összetételére a Melléklet szerint tesz javaslatot a MOB Közgyűlése számára. A MOB Elnöksége felhatalmazza a MOB elnökét, főtitkárát és az ifjúsági olimpiai csapatvezetőt, hogy a határozatával megállapított Nanjingi Ifjúsági Olimpiai Csapatot érintő függő kérdésekben, így különösen akkreditáció, nevezés, részvétel, ki- és hazautazás, szállás, felszerelés, hozza meg döntését 2014. március 17. napját követően.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

25/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2014. évi munkatervét.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

26/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a versenysport és olimpiai felkészülés 2014. évi szakmai támogatását érintő módosításra vonatkozó javaslatot.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

27/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy 2014. évben MOB Érdemérem Díjakra Kolczonay Ernőt, Tóth Krisztinát, Dr. Bodnár Andrást, Dr. Elek Istvánt, Pham Ngoc Chut, valamint Dr. Fenyvesi Csabát javasolja a MOB Közgyűlése részére.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

28/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB Nők a Sportban Díjakra vonatkozó előterjesztést a Melléklet szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

29/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB Média Díjakra vonatkozó előterjesztést a Melléklet szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

30/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2015/2016/2017. évi költségvetési tervekre vonatkozó tájékoztatást.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

31/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2014. évi költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztatást.
Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.

32/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Erdős Sándor olimpiai bajnokot választotta a Mező Ferenc Sportbizottság tagjává.

Hatálybalépés időpontja: 2014. március 17.