Dokumentumok
2014. november 3, Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

Jelen vannak: Borkai Zsolt, elnök; Czene Attila, alelnök; Dr. Deutsch Tamás, alelnök, Dr. Leyrer Richárd, alelnök; Dr. Magyar Zoltán, alelnök; Dr. Tóth Miklós, alelnök; Dr. Gémesi György; Gyulay Zsolt, Dr. Kamuti Jenő, Dr. Szabó Tünde

Állandó meghívottként jelen van: Szabó Bence, főtitkár; Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke; Dr. Csötönyi Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja, Dr. Pakucs János, a Felügyelő Bizottság tagja

Meghívottként jelen van: Fábián László, Dr. Nagy Zsigmond, Dr. Sipos Gertrúd, Siklós Erik, Dr. Bartha Csaba

84/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő szövetségek 2014. október 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó személyre szóló ösztöndíj-felosztási javaslatait: Magyar Asztalitenisz Szövetség, Magyar Atlétikai Szövetség, Magyar Birkózó Szövetség, Magyar Curling Szövetség, Magyar Evezős Szövetség, Magyar Golf Szövetség, Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, Magyar Jégkorong Szövetség, Magyar Judo Szövetség, Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Magyar Kerékpársportok Szövetsége, Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, Magyar Országos Korcsolya Szövetség, Magyar Műugró Szövetség, Magyar Ökölvívó Szövetség, Magyar Öttusa Szövetség, Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség, Magyar Röplabda Szövetség, Magyar Sí Szövetség, Magyar Snowboard Szövetség, Magyar Sportlövők Szövetsége, Magyar Súlyemelő Szövetség, Magyar Szervátültetettek Szövetsége, Magyar Szinkronúszó Szövetség, Magyar Szörf Szövetség, Magyar Taekwondo Szövetség, Magyar Tenisz Szövetség, Magyar Tollaslabda Szövetség, Magyar Torna Szövetség, Magyar Triatlon Szövetség, Magyar Úszó Szövetség, Magyar Vitorlás Szövetség, Magyar Vívó Szövetség, Magyar Vízilabda Szövetség, valamint a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 2014. július 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ösztöndíj-felosztási javaslatát (1. számú melléklet).
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

85/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a sportegészségügy területén dolgozó sportszakemberekre vonatkozó ösztöndíj-felosztási javaslatot 2014. július 1-től 2014. szeptember 30-ig terjedő időszakra (2. sz. melléklet).
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

86/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Forgó András és Kiss Gergely torna edzők 2014. július 1-jétől 2014. szeptember 30-ig terjedő időszakban havi ösztöndíjban részesüljenek.

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Dr. Toman József a női kézilabda válogatott keretorvosa 2014. június 1-jétől további havi ösztöndíjban részesüljön. Dr. Toman József a kajak-kenu válogatottnál is ellát feladatokat. A két feladat együttes ellátásáért havi ösztöndíjban részesül 2014. június 1-jétől.

Gyenesei Leila 2014. április 1-jétől június 30-ig megítélt havi ösztöndíját a Magyar Öttusa Szövetség az utolsó negyedévben Kasza Róbert és Strobl Krisztián sportolók ösztöndíjába építette be. A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 2014. október 1-jétől Strobl Krisztián és Kasza Róbert havi ösztöndíjban részesüljön.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

87/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Zentai Tibor atléta edző havi ösztöndíjban, Gercsák Szabina judó versenyző az éves keretösszegen felül havi ösztöndíj-kiegészítésben részesüljön 2014. október 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időszakban.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

88/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Gerevich Aladár-sportösztöndíj Szabályzat II/2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„Nem részesülhetnek ösztöndíjban a Magyar Olimpiai Bizottsággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló Kiemelt Edzők, kivéve az a sportszakember, aki az adott évben a Magyar Edzők társasága által – olimpiai sportágban – mesteredzői kitüntetésben részesül. A mesteredzői kitüntetésben részesülő sportszakember számára egyszeri, százezer forint Gerevich ösztöndíj adható.”
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

89/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a mesteredzői kitüntetés alkalmából Szilárdi Katalin (kajak-kenu), Nagy Lajos (birkózás) és Németh Zsolt (atlétika) edző egyszeri Gerevich ösztöndíjban részesüljön.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

90/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Taekwondo U21 Európa-bajnokság, a Torna Világbajnokság, valamint IPC Sportlövő Világbajnokság eredményei alapján az érintett szövetségek, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság által javasolt eredményességi támogatás felosztását az 1. számú melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

91/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Fogyatékosok sportjának támogatása 2014. évi előirányzat felhasználásának módosítását. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MOB között létrejött 4895-4/2014. iktatási számú szerződése alapján a Magyar Paralimpiai Bizottság 40.000.000 Ft többlettámogatásban részesül, továbbá a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége részére korábban megítélt 5.000.000 Ft támogatás a Magyar Paralimpiai Bizottság részére átcsoportosításra kerül. A Magyar Paralimpiai Bizottság részére átcsoportosított 5.000.000 Ft tartalmazza a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetségének 2014. évi irodabérleti díját, melyet a MOB közvetlenül a BMSK Zrt. részére fizet meg.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

92/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB-SZE-14 „Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatása” című pályázat nyerteseire és az elnyert támogatás mértékére vonatkozó javaslatot a Melléklet szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

93/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB szabadidősportért felelős szakmai tagozatának javaslatát, miszerint a Magyar Szabadidősport Szövetség 9.713.200 Ft támogatásban részesüljön a 2013. évi Szabadidősport támogatása előirányzat maradványa terhére az előterjesztésben foglalt feladatok megvalósítása érdekében.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

94/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az Utánpótlás-nevelési feladatok költségvetési előirányzat 2014. évi felhasználására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

95/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat 2013. maradványa terhére az Egri Sportiskola Sportegyesület 1.500.000 Ft, a Szegedi Tudományegyetem 200.000 Ft támogatásban részesüljön az előterjesztésben foglalt feladatok megvalósítása érdekében.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

96/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Sportolási Lehetőségeinek Elősegítése Programból a 2013. évi maradvány terhére a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium műfüves labdarúgó pályájának sátorborítással történő befedése 3.700.000 Ft összeggel támogatásra kerüljön.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

97/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a „Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása” 2014. évi előirányzatból megvalósuló műhelytámogatások felosztásában bekövetkezett változásokról szóló javaslatot, miszerint a Szörftábor.hu Sport Egyesületet részesül 300.000 Ft műhelytámogatásban a Gradus Szörf Klub Sportegyesület helyett.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

98/2014/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) Elnöksége az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) rendelkezéseinek megfelelően nyilatkozik, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) 38. § (1) bekezdésének alapján a MOB a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által kizárólagos nemzeti olimpiai bizottságként elismert, a sporttal összefüggő országos közfeladatokat ellátó köztestület, amely a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. A MOB-ot a Fővárosi Törvényszék tartja nyilván.

A MOB az Stv. 38-41. §-ainak felhatalmazása alapján ellátja az egyetemes magyar sporttal, azaz az olimpiai sportágak versenysportjával, a nem olimpiai sportágak versenysportjával, az utánpótlás-neveléssel és a diák- és főiskolai-egyetemi sporttal, a fogyatékosok sportjával, illetve a szabadidősporttal kapcsolatos feladatokat. A MOB mindezen sporttal kapcsolatos közfeladatok teljesítése érdekében kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Sport Intézet (NSI) vagyonkezelésében lévő vagyonleltár szerinti ingóságok ingyenes tulajdonba adását.

A MOB vállalja a tulajdonba adási eljárásban felmerülő és a tulajdonba adással összefüggésben keletkező mindennemű költség megtérítését.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

99/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat, a Reprezentációs Szabályzat, valamint Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és ellenőrzéséről szóló Szabályzat módosítását.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

100/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Speciális Olimpia Nyári Európa Játékokról, valamint a VIII. Szervátültetettek és Művese kezeltek Európa-bajnokságáról szóló beszámolót.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

101/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy a Magyar Sportújságírók Szövetsége 4.000.000 Ft támogatásban részesüljön a Sportcsillagok Gálaestjének megrendezéséhez.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

102/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2014. évi költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztatót.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

103/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra esélyes egyéni sportolók felkészüléséhez és a részvételi jog megszerzéséhez nyújtható NOB sportolói ösztöndíjról szóló tájékoztatást.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.

104/2014/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy a Magyar Vívó Szövetség a megalakulásának 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi gála költségeihez 1.500.000 Ft támogatásban részesüljön.
Hatálybalépés időpontja: 2014. november 3.