Dokumentumok
2015. december 7, Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

Jelen vannak: Borkai Zsolt, elnök; Czene Attila, alelnök; Dr. Deutsch Tamás, alelnök; Dr. Magyar Zoltán, alelnök; Dr. Tóth Miklós, alelnök; Gyulay Zsolt, Dr. Kovács Antal; Regőczy Krisztina

Állandó meghívottként jelen van: Szabó Bence, főtitkár; Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke; Dr. Csötönyi Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Pakucs János, a Felügyelő Bizottság tagja

Meghívottként jelen van: Dr. Sipos Gertrúd, Fábián László, Dr. Nagy Zsigmond, Siklós Erik, Dr. Bartha Csaba

119/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozati javaslatot:

I. A MOB Elnöksége jóváhagyja az előterjesztés 2. mellékletét képező együttműködési megállapodást és annak megkötését a Magyar Állammal és Budapest Főváros Önkormányzatával, és felkéri a MOB Elnökét annak aláírására.

II. A Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata alapító részvényesek zártkörűen működő részvénytársaság formájában 2017. december 31-ig tartó határozott időtartamra megalapítják a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnevű (rövidített cégneve: Budapest 2024 Nonprofit Zrt.) társaságot a két alapító részvényes 50-50%-os részvételével. A társaság alaptőkéje 250 millió forint, amelyből a Magyar Olimpiai Bizottság pénzbeli hozzájárulása 125 millió forint, amely alapításkor teljes egészében befizetésre kerül. A társaság létrehozatala céljából a Magyar Olimpiai Bizottság alapító részvényes jóváhagyja a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát, és felkéri a MOB Elnökét az előterjesztés 3. mellékletét képező alapszabály Magyar Olimpiai Bizottság részvényes képviseletében való aláírására.

III. A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) Magyar Olimpiai Bizottság alapító részvényesre eső 50%-os részét a MOB költségvetése biztosítja állami és egyéb nem állami forrásból. A MOB Elnöksége felkéri a MOB Elnökét, hogy a társaság alapításakor gondoskodjon a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének Magyar Olimpiai Bizottságra eső 125 millió Ft-os pénzbeli hozzájárulásának a társaság bankszámlájára történő befizetéséről.

IV. A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első igazgatóságának a Magyar Olimpiai Bizottság által jelölt tagja a társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:

Dr. Csörgits Lajos Imre (anyja születése neve: Mészáros Mária Magdolna, lakcíme: 9026 Győr, Rozmaring utca 49/A.)

A társaság első igazgatóságának további tagjai a társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:

dr. Fürjes Balázs (anyja születése neve: Farkas Margit, lakcíme: 1028 Budapest, Széchenyi utca 21.), aki egyben az igazgatóság Alapszabályban kijelölt elnöke

Dr. Bienerth Gusztáv (anyja születése neve: Jakabos Lívia, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos utca 38/b.)

Schmitt Pál (anyja születése neve: Bánkuti Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Kölcsey utca 17.)

dr. Schneller Márton Domonkos (anyja születése neve: Kuklis Katalin, lakcíme: 1122 Budapest, Csaba utca 7/A.)

dr. Baranyainé dr. Kántor Andrea (anyja születése neve: Baumgarten Zsuzsanna, lakcíme: 1044 Budapest, Káposztásmegyeri utca 14. B. I/4.)

V. A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első könyvvizsgálója Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553) könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Bartha Zsuzsanna (lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25., kamarai azonosító: MKVK 005268).

VI. A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első felügyelőbizottságának Magyar Olimpiai Bizottság által jelölt tagjai a társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:

Szabó Bence (anyja születési neve: Szuló Ágnes, lakcíme: 8600 Siófok, Radnóti Miklós utca 15.), aki egyben a felügyelőbizottság alapszabályban kijelölt elnöke

Dr. Sipos Gertrúd (anyja születési neve: Futó Gertrúd, lakcíme: 9024 Győr, Kálvária utca 35/B. I/6.)

A társaság első felügyelőbizottságának a további tagjai a társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:

Iványi Bálint Miklós (anyja születési neve: Dr. Cseh Ibolya, lakcíme: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2. em. 2.)

dr. Havasi Bálint Attila (anyja születési neve: Tikkel Klára, lakcíme: 2040 Budaörs, Komáromi utca 13.)

dr. Szegvári Péter (anyja születési neve: Nagy Anna, lakcíme: 1149 Budapest, Róna u. 95-97/b.)

Nagyné Varga Melinda (anyja születési neve: Balzsay Mária, lakcíme: 1093 Budapest, Pipa utca 2/B.)

VII. A MOB Elnöksége felkéri a MOB Elnökét, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával kapcsolatban bármely intézkedést megtegyen, okiratot aláírjon, illetve ezekkel bárkit meghatalmazzon.

VIII. A MOB Elnöksége felkéri a MOB Elnökét, hogy a soron következő rendes ülésén tájékoztassa a MOB Közgyűlését a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával kapcsolatos kérdésekről.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

120/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar Tollaslabda Szövetség 2015. október 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra szóló ösztöndíj-felosztási javaslatát az 1. sz. melléklet alapján.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

121/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség ösztöndíj keretösszegén belül 2015. évben keletkezett ösztöndíj maradványból Póta Georgina sportoló havi ösztöndíj-kiegészítésben részesüljön, illetve Vitsek Iván serdülő fiú válogatott edző havi ösztöndíjban részesüljön 2015. utolsó negyedévben.

A MOB Elnöksége elfogadta továbbá a Magyar Birkózó Szövetség maradvány ösztöndíjra tett felosztási javaslatát, miszerint Rögler Gábor utánpótlás edző ösztöndíjban részesüljön 2015. szeptember hónapra.

A MOB Elnöksége szintén elfogadta, hogy Krivacsevics Dragoljub és Magyar Gergely kosárlabda edzők helyett 2015. október 1-jétől Balogh Judit és Imreh Ajtony kosárlabda edzők részesüljenek havi ösztöndíjban 2015. december 31-ig.

A MOB Elnöksége elfogadta továbbá, hogy Simon Bence súlyemelő sportoló helyett Holló Szilárd súlyemelő sportoló részesüljön havi ösztöndíjban 2015. október 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban. A MOB Elnöksége elfogadta, hogy Lerch Zsolt és Baranyai János ösztöndíja megszűnik 2015. október 31-től, valamint Soóky Gergely, Nagy Péter és Jung Beáta havi ösztöndíjban részesüljön 2015. november 1-jétől 2015. december 31-ig.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

122/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 16 paralimpiai sportág ösztöndíjkeret-kiegészítésére vonatkozó személyre szóló felosztást a 2. sz. melléklet alapján 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

123/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2015. évben kvalifikációt szerzett sportolók ösztöndíj-kiegészítését, és a 2015. december 1-jén kvalifikációt érő ranglistahelyezéssel rendelkezők ösztöndíj-kiegészítését, illetve a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek a megítélt ösztöndíj-kiegészítés teljes összegének felosztására tett javaslatát a 3. sz. melléklet alapján.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

124/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Pozsonyban rendezett U23 Judo Európa-bajnokság, az Abu-Dzabiban rendezett junior judo világbajnokság, valamint a Reykjavikban rendezett sakk csapat Európa-bajnokság eredményei alapján a szövetségek által javasolt eredményességi támogatás felosztását az 1. sz. melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

125/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy módosítja a 2015. szeptember 29-én hozott 85/2015. számú határozatát azzal, hogy elfogadja a módosított Rendelet rendelkezései szerinti a Montemor-o-velho-ban rendezett kajak-kenu U23 és a Milánóban rendezett felnőtt világbajnokság, a Kazanyban rendezett úszó világbajnokság, valamint a Mariborban rendezett junior vívó és a Montreaux-ban rendezett felnőtt Európa-bajnokság eredményei alapján a szövetségek által javasolt eredményességi támogatás felosztását a 2. sz. melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

126/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2015. évi forrásból megvalósuló Sport XXI. Program támogatásaiban bekövetkezett változásokról szóló javaslatot, miszerint a Varjú Box Sportegyesület, a Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület és a Zalaegerszegi Boksz Klub Sportegyesület helyett a Magyar Ökölvívó Szakszövetség részesül 1.660.000 Ft támogatásban. Ebben a részében a MOB Elnöksége módosítja az 74/2015/EH számú határozatát, amellyel elfogadta a Sport XXI. Program 2015. évi támogatási keretösszegének felosztására vonatkozó javaslatot.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

127/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Utánpótlás-nevelési feladatok 2015. évi előirányzat terhére a Magyar Curling Szövetség 3.000.000 Ft, a Magyar Taekwondo Szövetség 1.000.000 Ft és a Magyar Sí Szövetség 2.500.000 Ft támogatásban részesüljön.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december

128/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2015. évi forrásból megvalósuló Sportiskolai program I. támogatási időszakának támogatásában bekövetkezett változásokról szóló javaslatot, miszerint a Győri Műszaki Szakképzési Centrum fenntartásában lévő Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Középiskola, Szakiskola sportiskolai támogatásával (3 400 000 Ft) a korábbi fenntartó, a KLIK Győri Tankerülete számol el, továbbá a KLIK Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium támogatásával (1 750 000 Ft) a korábbi fenntartó, a Szent István Egyetem számol el. Ebben a részében a MOB Elnöksége módosítja az 52/2015/EH számú határozatát, amellyel elfogadta a Sportiskolai program 2015. évre vonatkozó I. támogatási időszakának intézményi felosztását.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

129/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2014. évi Szabadidősport támogatása előirányzat soron a pályázati úton fel nem használt összeg - 28.526.408,-Ft - a Magyar Szabadidősport Szövetségen keresztül a szabadidősport területén működő szervezetek 2015. évi szakmai feladatainak ellátására kerüljön felhasználásra a mellékelt táblázat szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

130/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a „Speciális Világjátékok támogatása” 2015. évi szakmai támogatásait érintő módosításra - a MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozata által - tett javaslatot, mely szerint a 2015. évi Téli Siketlimpiára történő felkészülésre és részvételre nyújtott MOB támogatás maradványösszegét, 260.000 Ft-ot, a 2016. évben megrendezendő, a 2017. évi Nyári Siketlimpiára kvalifikáló labdarúgó eseményeken történő részvétel támogatására biztosítja.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

131/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB tulajdonát képező, Budapest XIV. kerület, Thököly út 31-33. szám B. lépcsőház II. emelet 201. ajtó alatt található, 294 m2 alapterületű ingatlan bérbeadását a Magyar Antidopping Csoport részére, 300.000 Ft/hó bérleti díj ellenében 2016. január 1-jétől kezdődő 4 éves időtartamra.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

132/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az Alapszabály 53. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a MOB Közgyűlését 2016. február 2. napján 10 órára hívja össze. A MOB Elnöksége az Alapszabály 47. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

1) A MOB 2016. évi költségvetésének elfogadása

2) Döntés a 2016. augusztus 6-22. között Rio de Janeiróban megrendezésre kerülő XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon történő részvételről

3) A Felügyelő Bizottság ügyrend módosításának elfogadása

4) A Budapest 2024 Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos kérdések tárgyalása

5) Tájékoztatás a 2016. augusztus 6-22. között Rio de Janeiróban megrendezésre kerülő XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra történő felkészülés állásáról
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

133/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a leltározási és leltárkészítési, az önköltségszámítási és a selejtezési szabályzatok módosítását.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

134/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Olimpiai Csapat új logóját.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

135/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül MOB Érdeméremre javasolja a MOB Közgyűlése részére Fekete Lászlót, Medvegy Ivánt és a Vasas Sport Clubot.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.

136/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Magyar Edzők Társasága 2 M Ft támogatásban részesüljön működésére és szakmai feladatainak ellátására.
Hatálybalépés időpontja: 2015. december 7.