Dokumentumok
2015. február 3, Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

Jelen vannak: Borkai Zsolt, elnök; Dr. Deutsch Tamás, alelnök, Dr. Magyar Zoltán, alelnök; Dr. Tóth Miklós, alelnök; Dr. Aján Tamás, Dr. Gémesi György; Gyulay Zsolt, Dr. Kamuti Jenő, Dr. Kovács Antal, Regőczy Krisztina, Dr. Szabó Tünde

Állandó meghívottként jelen van: Szabó Bence, főtitkár; Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke; Dr. Csötönyi Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja, Dr. Pakucs János, a Felügyelő Bizottság tagja

Meghívottként jelen van: Dr. Bartha Csaba, Fábián László, Dr. Nagy Zsigmond, Dr. Sipos Gertrúd, Siklós Erik

1/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti a Magyar Olimpiai Bizottság 2015. évi költségvetési tervét a melléklet szerint. Az Elnökség javasolja a MOB 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztésnek a Közgyűlés 2015. február 6-i ülésnek napirendjére történő felvételét és az előterjesztés elfogadását.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.

2/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Súlyemelő Szövetség, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Magyar Vívó Szövetség javaslatát, valamint a MOB Orvos Bizottsága és az Országos Sportegészségügyi Intézet Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálata közös javaslatát a Gerevich Aladár-sportösztöndíj 2014. évi előirányzat maradvány terhére történő felosztására vonatkozóan az előterjesztés szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.

3/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 10 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kiemelt Edző Programba tartozó edzők, sportszakemberek személyére és díjazására vonatkozó javaslatot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.


4/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a „Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása” elnevezésű 2014. évi költségvetési előirányzatból megvalósuló szövetségi támogatásokban bekövetkezett változásokról szóló javaslatot az előterjesztés szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.


5/2015/Elnökségi határozat

5/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az „Utánpótlás-nevelési feladatok” elnevezésű 2014. évi költségvetési előirányzat terhére a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 1.800.000 Ft, a Vasas SC 3.000.000 Ft, a Darnyi Tamás Sport Club 200.000 Ft, a Magyar Golf Szövetség 10.000.000 Ft, a Magyar Sportlövők Szövetsége 6.620.000 Ft, a Budapesti Honvéd SE 6.000.000 Ft, a Vasas Sport Club 6.000.000 Ft, az MTK 6.000.000 Ft, a Debreceni Sportiskola 6.000.000 Ft, a BVSC úszó szakosztálya 1.500.000 Ft, a DVSI úszó szakosztálya 1.000.000 Ft, a Győri Úszó SE úszó szakosztálya 1.000.000 Ft, a Kőbánya SC úszó szakosztálya 3.000.000 Ft, a Szegedi Úszó Egylet úszó szakosztálya 2.000.000 Ft, a Dunaferr SE DVSI úszó szakosztálya 2.000.000 Ft, a Jövő SC Veolia úszó szakosztálya 3.000.000 Ft, a Budapesti Honvéd kajak-kenu szakosztálya 1.240.000 Ft, a Csepeli KKE kajak-kenu szakosztálya 1.240.000 Ft, a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztálya 1.240.000 Ft, a Győri Vízisport Egyesület kajak-kenu szakosztálya 2.480.000 Ft, a KSI-SE kajak-kenu szakosztálya 2.480.000 Ft, a Szegedi Vízisport Egyesület kajak-kenu szakosztálya 2.480.000 Ft, a Tiszaújvárosi KKS kajak-kenu szakosztálya 1.240.000 Ft, az UTE kajak-kenu szakosztálya 2.480.000 Ft, az MTK vívó szakosztálya 2.000.000 Ft, a BVSC vívó szakosztálya 2.500.000 Ft támogatásban részesüljön.

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége felruházza az Elnököt, a meghiúsuló támogatásokból keletkező maradványok felhasználásáról való döntéssel.

Az Elnök döntési jogkörébe utalt támogatások felhasználásáról az Elnökséget a támogatási döntést követő ülésén tájékoztatni kell.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.


6/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az „Utánpótlás-nevelési feladatok” elnevezésű 2014. évi költségvetési előirányzatból megvalósuló, a Sport XXI. Program támogatásaiban bekövetkezett változásokról szóló javaslatot, miszerint a Váci Hajó SE helyett a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részesül 1.250.000 Ft támogatásban.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.


7/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Diák és Főiskolai-Egyetemi sportért felelős Szakmai Tagozat javaslatát, miszerint a „Diák és hallgatói sport támogatása” elnevezésű 2014. évi költségvetési előirányzat terhére a Szakszervezetek Országos Diák-Sportszövetsége részére megállapított 5.700.000 Ft-ból fel nem használt 3.160.000 Ft-ot a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) célhoz kötötten stressz tolerancia vizsgálatok végzésére fordíthat.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.

8/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Diák és Főiskolai-Egyetemi sportért felelős Szakmai Tagozat javaslatát, miszerint a „Diák és hallgatói sport támogatása” elnevezésű 2014. évi költségvetési előirányzat terhére 2014. évben a Testnevelési Egyetem számára magállapított 4.000.000 Ft támogatási összegből a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete kerüljön támogatásra.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.


9/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a „Szabadidősport támogatása” elnevezésű 2013. évi költségvetési előirányzaton keletkezett 272.240 Ft maradványösszegből a MOB kis értékű sporteszközöket vásároljon a kőbányai X. kerületi óvodák részére.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.


10/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület 1.000.000 Ft támogatásban részesüljön, melyet működési és szakmai feladatai ellátására fordíthat.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.


11/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a társasági adóból származó, utánpótlás-nevelési célú központi költségvetési forrás terhére Balmazújváros Város Önkormányzata 15.000.000 Ft, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 30.000.000 Ft, a Hajdú Antal Ferences Diáksport Egyesület 9.500.000 Ft, a Magyar Súlyemelő Szövetség 1.500.000 Ft, a MEZEI-VILL. FC. Berettyóújfalu Egyesület4.000.000 Ft, a Magyar Golf Szövetség 3.000.000 Ft, a Lovasakadémia Sportclub 4.000.000 Ft, Budakeszi Város Önkormányzata 29.991.050 Ft támogatásban részesüljön az előterjesztésben foglalt feladatok megvalósítására.

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége felruházza az Elnököt a 102.000.000 Ft-os keretből fennmaradó összeg, illetve a meghiúsuló támogatásokból keletkező maradványok felhasználásáról való döntéssel.

Az Elnök döntési jogkörébe utalt támogatások felhasználásáról az Elnökséget a támogatási döntést követő ülésén tájékoztatni kell.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.


12/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2014. évi Dohai Rövidpályás Világbajnokság, a 2014. évi Fort Lauderdale-i Junior Judo Világbajnokság, valamint a 2015. évi Dordrecht-i Gyorskorcsolya Európa-bajnokság eredményei alapján tett, eredményesség támogatásokra vonatkozó szövetségi javaslatokat.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.


13/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2015. 01. 29. napján hozott 23/2015/1. sz. határozatát, valamint az abban foglalt kérelmét, és engedélyezi a magyar olimpiai kajak‐kenu csapatnak az Olimpiai Falun kívül történő elhelyezését a 2016. évben Rio de Janeiro városában megrendezésre kerülő XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon azzal a feltétellel, hogy a Magyar Kajak‐Kenu Szövetséget az Olimpiai Falun kívüli elhelyezéssel kapcsolatban korlátlan és teljes körű felelősség terheli a vonatkozó nemzetközi és hazai szabályzatok, illetve előírások alapján.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.


14/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Olimpiai Védnökök Testülete által a 2024. évi olimpiai játékok pályázatával kapcsolatban elfogadott nyilatkozatot.
Hatálybalépés időpontja: 2015. február 3.