Dokumentumok
2015. május 5, Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

Jelen vannak: Borkai Zsolt, elnök; Czene Attila, alelnök; Dr. Magyar Zoltán, alelnök; Dr. Tóth Miklós, alelnök; Dr. Kamuti Jenő; Dr. Kovács Antal; Dr. Szabó Tünde

Állandó meghívottként jelen van: Szabó Bence, főtitkár; Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke; Dr. Csötönyi Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Lengyel Györgyi, a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Pakucs János, a Felügyelő Bizottság tagja

Meghívottként jelen van: Dr. Bartha Csaba, Fábián László, Dr. Nagy Zsigmond, Siklós Erik

43/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti az Elnökség 2014. évi szakmai beszámolóját az előterjesztés szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5

44/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Walbrzych-ben megrendezett U23-as Birkózó Európa-bajnokság, valamint a Taskent-ben megrendezett Junior Vívó Világbajnokság eredményei alapján tett, eredményességi támogatásokra vonatkozó szövetségi javaslatokat az 1. számú melléklet szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.


45/2015/Elnökségi határozat


A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Moszkvában megrendezett Felnőtt Rövidpályás Gyorskorcsolya Világbajnokság eredményei alapján a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség által tett, eredményességi támogatások felosztására vonatkozó javaslatokat a 2. számú melléklet szerint.
A MOB Elnöksége jelen határozattal módosítja a 27/2015. számú határozatát.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5

46/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az „Egyéb, az olimpiai mozgalommal összefüggő feladatok” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

47/2015/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége - az Alapszabály 8. § (1) bekezdés ha) alpontja, a 15. § (1) bekezdés a) és l) pontjai, a 16. § (1) bekezdése és a 48. § (1) bekezdés j) pontja alapján, az Alapszabály 53. § (1) bekezdés s) pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva - egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Melléklet szerint tesz javaslatot a MOB Közgyűlése számára a Tbiliszi városában megrendezésre kerülő 2015. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Magyar EYOF Csapat és küldöttség összetételére. A MOB Elnöksége javasolja, hogy a MOB Közgyűlése hatalmazza fel a MOB elnökét, főtitkárát és a Magyar EYOF Csapat vezetőjét, hogy a határozatával megállapított tbiliszi EYOF Magyar Csapatot érintő még függő kérdésekben, így különösen akkreditáció, nevezés, részvétel, ki- és hazautazás, szállás, felszerelés, hozza meg döntését 2015. május 12. napját követően.

A MOB Elnöksége a MOB Közgyűlése számára javasolja napirendre venni a Tbiliszi városában megrendezésre kerülő 2015. évi XIII. Nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Magyar EYOF Csapat és küldöttség összetételének kérdésében való döntést a 2015. május 12-i Közgyűlésen.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

48/2015/Elnökségi határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége - az Alapszabály 8. § (1) bekezdés ha) alpontja, a 15. § (1) bekezdés a) és l) pontjai, a 16. § (1) bekezdése és a 48. § (1) bekezdés j) pontja alapján, az Alapszabály 53. § (1) bekezdés s) pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva - egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Melléklet szerint tesz javaslatot a MOB Közgyűlése számára a Baku városában megrendezésre kerülő I. Európa Játékokon részt vevő Magyar Csapat és küldöttség összetételére. A MOB Elnöksége javasolja, hogy a MOB Közgyűlése hatalmazza fel a MOB elnökét, főtitkárát és a Magyar Csapat vezetőjét, hogy a határozatával megállapított bakui Magyar Csapatot érintő még függő kérdésekben, így különösen akkreditáció, nevezés, részvétel, ki- és hazautazás, szállás, felszerelés, hozza meg döntését 2015. május 12. napját követően.

A MOB Elnöksége a MOB Közgyűlése számára javasolja napirendre venni a Bakuban megrendezésre kerülő I. Európa Játékokon részt vevő Magyar Csapat és küldöttség összetételének kérdésében való döntést a 2015. május 12-i Közgyűlésen.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

49/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége az Alapszabály 53. § (1) c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a MOB Közgyűlését 2015. június 10. napján 10 órára hívja össze. A MOB Elnöksége az Alapszabály 47. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

1) Alapszabály-módosítás,

2) Döntés a 2024-es budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázati szándéknyilatkozatának benyújtásáról.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.


50/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Szabadidősport támogatása 2014. évi költségvetési előirányzaton a pályázati keretösszegből keletkező 4,628 mFt maradványösszeget és a későbbiekben keletkező maradványösszegeket, de legfeljebb 37,5 MFt-ot a Magyar Szabadidősport Szövetség a TAFISA World Congress szervezésének költségeire használja fel, melyről az Elnökséget tájékoztatja.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

51/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta és a MOB Közgyűlése részére elfogadásra javasolja a MOB új doppingellenes szabályzatát a melléklet szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

52/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Sportiskolai program 2015. április 1. és augusztus 31. közötti I. támogatási időszakra vonatkozó támogatások intézményenkénti felosztását az 1. sz. melléklet szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

53/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a paralimpiai sportágak havi ösztöndíj keretösszegét 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban az alábbiak szerint : úszás 758.000 Ft, vívás 480.000 Ft, atlétika 274.000 Ft, asztalitenisz 217.000 Ft, judo 125.000 Ft, triatlon 115.000 Ft, kajak-kenu 104.000 Ft, lövészet 79.000 Ft, boccia 78.000 Ft, erőemelés 77.000 Ft, ülőröplabda 100.000 Ft, tenisz 60.000 Ft, kerékpár 60.000 Ft, egészségügy 60.000 Ft, klasszifikáció 80.000 Ft.

A paralimpiai sportágak (úszás, vívás, asztalitenisz, judo, triatlon, kajak-kenu, lövészet, erőemelés, ülőröplabda, tenisz, kerékpár) előzőekben meghatározott ösztöndíj keretösszege az érintett országos sportági szakszövetségek, illetve országos sportági szövetségek ösztöndíj keretösszegéhez adódik. A sportági szövetségek elnökségének kompetenciájába tartozik, hogy a minimálisan felosztandó összegen felül fordítanak-e ösztöndíjat felkészülésre.

Azon paralimpiai sportágak esetében, ahol az országos sportági szakszövetség, illetve országos sportági szövetséghez való integráció nem történt meg (atlétika, boccia), valamint a paralimpiai felkészülésben közreműködő egészségügyi és klasszifikáló sportszakemberek esetében az MPB Elnöksége tesz személyre szóló ösztöndíj felosztási javaslatot 2015. január 1-jétől.

A MOB Elnöksége jelen határozattal módosítja a 19/2015. számú határozatát.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

54/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Gerevich Aladár-sportösztöndíj Szabályzat módosítását a 2. sz. melléklet szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

55/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Műugró Szövetség személyre szóló Gerevich Aladár-sportösztöndíj felosztására vonatkozó javaslatát 2015. április 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra.

Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

56/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Riba Ferenc vívó edző 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra havi 150.000 Ft ösztöndíj-kiegészítésben részesüljön a szövetségi ösztöndíj keretösszegen felül.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

57/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2015. évi műhelytámogatásra vonatkozó felosztási javaslatot az 1. sz. melléklet szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

58/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Utánpótlás-nevelési feladatok 2015. évi előirányzat „EYOF felkészülés és sportszertámogatás” költségvetési sor terhére a 2015. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz kapcsolódó felkészülési és sportszertámogatásokra vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

59/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Utánpótlás-nevelési feladatok 2015. évi előirányzat „EYOF felkészülés és sportszertámogatás” költségvetési sor terhére a 2017. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz kapcsolódó felkészülési és sportszertámogatásokra vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

60/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Utánpótlás-nevelési feladatok 2015. évi előirányzat „Olimpiai sportágak utánpótlás programja” költségvetési sor terhére a Magyar Vitorlás Szövetség 1.500.000 Ft támogatásban részesüljön.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

61/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a MOB új marketing logóját és annak védjegyeztetését, valamint elrendeli és a Közgyűlés elé terjeszti az új logó MOB Alapszabályban történő rögzítéséhez szükséges Alapszabály-módosítást.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

62/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a XVIII. Téli Siketlimpiáról készült beszámolót.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.

63/2015/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi nyilatkozatot:

A MOB Elnöksége határozottan elutasítja és elítéli a társadalomra bizonyítottan rendkívül veszélyes kábítószer és tiltott teljesítményfokozó szerek, módszerek előállítását, terjesztését és használatát.

A zéró tolerancia elvének megfelelően a Magyar Olimpiai Bizottság a dopping- vagy kábítószerellenes szabályokat megsértő sportolók és sportszakemberek, így Csipes Tamara és Dombvári Bence mindennemű anyagi támogatását azonnali hatállyal, határozatlan időre felfüggeszti.

A Magyar Olimpiai Bizottság 2010 óta minden, világversenyre utazó csapatának összes sportolóját drogteszten is ellenőrizteti.

A Magyar Olimpiai Bizottság a jelen helyzetben szorosan együttműködik az érintett sportági szakszövetségével és minden további esetleges intézkedésével megvárja az MKKSZ Fegyelmi bizottságának döntését.
Hatálybalépés időpontja: 2015. május 5.