Dokumentumok
2016. december 30, elektronikus szavazás
Gradient 2

1/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a sportpolitikáért felelős miniszter részére elfogadásra javasolja, hogy

- a Gerevich Aladár-sportösztöndíj 2017. évi szövetségi keretösszege 1.086.120.000 Ft – azaz egymilliárd-nyolcvanhatmillió-százhúszezer forint – összegben kerüljön megállapításra.

- a Gerevich Aladár-sportösztöndíj 2017. évi szövetségi keretösszege az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kerüljön felhasználásra, figyelembe véve a szövetségek előző négy évi eredményességét, kiemelten a 2016. évi riói Nyári Olimpiai Játékokon történő olimpiai szereplést; valamint a versenyzői és sportszakemberi létszámokat.

- a 2020. évi tokiói Nyári Olimpiai Játékok programjára újonnan felvett olimpiai sportágak (gördeszka, kitesurf, sportmászás, baseball/softball) részesüljenek alap ösztöndíj támogatásban már a 2017. évtől azzal, hogy a karate sportág részére - tekintettel a kiemelt eredményességére és sportág létszámadataira - magasabb ösztöndíj keret kerüljön megállapításra az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2017. január 7.

2/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a sportpolitikáért felelős miniszter részére elfogadásra javasolja a Gerevich Aladár-sportösztöndíj felhasználására vonatkozó szabályozás módosítását az alábbiak szerint:

- a szövetségek a rájuk irányadó éves ösztöndíj keretösszeg legalább 60%-áig tehetnek javaslatot válogatott kerettag felnőtt és utánpótláskorú versenyzők ösztöndíjára, a fennmaradó 40 % sportszakemberek részére kerül felhasználásra;

- a sportolói ösztöndíj felső határa havi 500.000 Ft-ra emelkedjen.

A MOB Elnöksége javaslatát azzal indokolja, hogy jó néhány edző, aki korábban Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesült, 2013. szeptember 1-jétől folyamatosan átkerült a Kiemelt Edző Programba, ahol munkaviszonyban történő foglalkoztatás keretében munkabérben részesül, ezáltal az ösztöndíj keretösszegének felhasználása fokozottabban koncentrálható a versenyzők támogatására.
Hatálybalépés időpontja: 2017. január 7.

3/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a sportpolitikáért felelős miniszter részére elfogadásra javasolja, hogy

- a Kiemelt Sportágfejlesztés (KSF) 2017. évi keretösszege 8.263.000.000 Ft – azaz nyolcmilliárd-kettőszázhatvanhárommillió forint –, a Felzárkóztatási Sportágfejlesztés (FSF) 2017. év második féléves keretösszege 429.000.000 Ft - azaz négyszázhuszonkilencmillió forint - összegben kerüljön megállapításra.

- a Kiemelt Sportágfejlesztés (KSF) 2017. évi és a Felzárkóztatási Sportágfejlesztés (FSF) 2017. év második félévi keretösszege az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kerüljön felhasználásra.
Hatálybalépés időpontja: 2017. január 7.