Dokumentumok
2017. június 20,Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

Jelen vannak: Dr. Kulcsár Krisztián, elnök; Dr. Deutsch Tamás, alelnök; Orendi Mihály, alelnök; Gyulai Miklós, Imre Géza (az ülés megnyitását követően), Dr. Kamuti Jenő, Dr. Kovács Antal, Dr. Magyar Zoltán, Markovits László (1. határozatot követően), Pálinger Katalin (1. határozatot követően), Schmidt Gábor

Állandó meghívottként jelen van: Fábián László, főtitkár; Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke; Csizi Péter, a Felügyelő Bizottság tagja (1. határozatot követően); Kovács István (5. határozatot követően), a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Lengyel Györgyi, a Felügyelő Bizottság tagja

Meghívottként jelen van: Molnár-Bánffy Kata, Szalay-Berzeviczy Attila, Dr. Vaska Ottilia, Vasvári Ferenc, Vékássy Bálint

39/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Vékássy Bálintot nevezte ki a MOB főtitkárának, 2017. augusztus 10-től az Elnökség mandátumának időtartamára.
Hatálybalépés időpontja: 2017. augusztus 10.

40/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozati javaslatot:

I. A MOB Elnöksége támogatja a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutód nélküli - végelszámolás útján történő - megszüntetését és a végelszámolás elrendelését a cégnyilvánosságról, a cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

II. A MOB Elnöksége támogatja, hogy a Társaság végelszámolásának kezdő időpontja 2017. szeptember 1. napja legyen.

III. A MOB Elnöksége támogatja annak megállapítását, hogy a Társaság a végelszámolási eljárás alatt „végelszámolás alatt” („v.a.”) toldattal használja a cégnevét, illetve a végelszámolás kezdő időpontjától a Társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

IV. A MOB Elnöksége támogatja a végelszámolás kezdő időpontjával a Társaság végelszámolójának, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., cégjegyzékszáma:01-09-994411), személyében felelősként: Fodor Gergely (anyja neve: Jáborcsik Erzsébet, lakcíme: 2000 Szentedre, Lehel u. 3/A.) megválasztását havi 500.000,- Ft + Áfa összegű megbízási díj mellett.

V. A MOB Elnöksége támogatja, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójaként jelenleg eljáró szervezet, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 0109267553, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001165) és a könyvvizsgálatért felelős személyként Bartha Zsuzsanna (anyja neve: Németh Ilona, lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25., kamarai nyilvántartási száma: 005268) könyvvizsgálói megbízatásának 2018. december 31-ig történő meghosszabbítását, a jelenlegi megbízási díj mérséklésével az alábbiak szerint: 2017. augusztus 31-i zárómérleg könyvvizsgálatára 3.500.000,- Ft + Áfa, a 2017. december 31-i éves beszámoló könyvvizsgálatára 1.500.000,- Ft + Áfa, a 2018. évi beszámoló könyvvizsgálatára 1.500.000,- Ft + Áfa megbízási díj mellett.
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 20.

41/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a MOB könyvvizsgálati feladatainak ellátására a PRUDENT-AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (székhely: 2721 Pilis, Jókai Mór u. 1/B., cégjegyzékszám: 13-09-121769, nyilvántartási szám: 002687) képviseletében Fiel Edit könyvvizsgálót (engedélyszám: 005251) választotta meg 2017. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig.
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 20.

42/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Magyar Olimpiai Bizottság Nők a Sportban Bizottságának elnökévé Kelemen Ildikót nevezte ki.
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 20.

43/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Magyar Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának elnökévé Sinkó Andreát nevezte ki.
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 20.

44/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az Etikai és Jogi Bizottság tagjává Dr. Rakaczki Tamást, Dr. Szabó Gergely Balázst, Dr. Török Ferencet, Dr. Molnár Máriát, Dr. Fiák Istvánt, Dr. Schmidt Ádámot, Dr. Borbély Zoltánt, Dr. Szilágyi Zoltánt és Dr. Neszmélyi Emilt választotta meg.
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 20.

45/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Belgrádban rendezett fedettpályás atlétikai Európa-bajnokság eredménye alapján a Szövetség által javasolt eredményességi támogatás felosztását az 1. számú melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 20.

46/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 6 millió Ft támogatásban részesüljön.
A támogatás forrása: 2017. évi MOB költségvetés IX/5. „Olimpiai mozgalom támogatása” fősor, „Olimpiai mozgalommal együttműködő szervezetek támogatása” sor.
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 20.

47/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete 2 millió Ft támogatásban részesüljön.A támogatás forrása: 2017. évi MOB költségvetés IX/5. „Olimpiai
mozgalom támogatása” fősor, „Olimpiai mozgalommal együttműködő szervezetek támogatása” sor.
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 20.

48/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Magyar Sportújságírók Szövetsége 2 millió Ft támogatásban részesüljön a Csillag Imre Ösztöndíjprogram megvalósítására. A MOB Elnöksége az ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázatokat elbíráló háromfős testületbe Molnár-Bánffy Kata marketing és kommunikációs vezetőt delegálta.
A támogatás forrása: 2017. évi MOB költségvetés IX/5. „Olimpiai mozgalom támogatása” fősor, „Olimpiai mozgalommal együttműködő szervezetek támogatása” sor.
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 20.

49/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Nagy Zsigmondot 2017. augusztus 1-jei hatállyal jelölte a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági tagjává. A MOB Elnöksége ezen részében módosította 37/2017. számú határozatát.
Hatálybalépés időpontja: 2017. június 20.