Dokumentumok
2017. május 10, elektronikus szavazás
Gradient 2

25/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - Fábián Lászlót nevezte ki a Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkárának, 2017. május 10-től számított három hónapos időtartamra.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 10.