Dokumentumok
2017. május 30,Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

Jelen vannak: Dr. Kulcsár Krisztián, elnök; Orendi Mihály, alelnök; Gyulai Miklós, Imre Géza, Dr. Kamuti Jenő, Dr. Magyar Zoltán, Markovits László, Pálinger Katalin, Schmidt Gábor, Vári Attila

Állandó meghívottként jelen van: Fábián László, főtitkár; Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke; Kovács István, a Felügyelő Bizottság tagja; Dr. Lengyel Györgyi, a Felügyelő Bizottság tagja

Meghívottként jelen van: Molnár-Bánffy Kata, Dr. Vaska Ottilia, Vasvári Ferenc

26/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag tudomásul vette, hogy a MOB Elnöke - az Alapszabály 41. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - 2017. augusztus 10. napjától Vékássy Bálintot jelöli a főtitkári tisztségre. A MOB Elnöksége a főtitkár kinevezéséről a jelölt meghallgatását követően, a következő ülésén hozza meg döntését.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.

27/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a MOB állandó bizottságainak elnökévé az alábbi személyeket nevezte ki:

- Mező Ferenc Sportbizottság: Dr. Bodnár András
- Etikai és Jogi Bizottság: Dr. Mészáros János, az Elnökség részéről együttműködő tag: Schmidt Gábor
- Fair Play Bizottság: Dr. Kamuti Jenő
- Gazdasági Bizottság: Dr. Bathó Ferenc, az Elnökség részéről együttműködő tag: Gyulai Miklós
- Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Bizottság: Vánky Sebastian, az Elnökség részéről együttműködő tag: Schmitt Pál
- Nemzetközi Kapcsolatok és Sportdiplomáciai Bizottság: Gyulai Márton, az Elnökség részéről együttműködő tag: Dr. Aján Tamás
- Sportszakmai, Utánpótlás és Tudományos Bizottság: Vaskuti István, az Elnökség részéről együttműködő tag: Dr. Magyar Zoltán és Orendi Mihály

A MOB Elnöksége ezen határozatában nem szereplő további bizottságok elnökeinek kinevezéséről a következő ülésein dönt. A bizottságok tagjaira a bizottságok elnökei tesznek javaslatot az Elnökség felé.
A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül visszahívta a korábbi bizottsági elnököket.
A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a bizottságok létszáma 10 fő (9 tag + 1 elnök) legyen, az Elnökség részéről együttműködő tag nem rendelkezik szavazati joggal.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.

28/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 28. § (1) bekezdés h) pontja alapján - Dr. Bartha Csabát és Riskó Gézát visszahívta a MOB-tagságból, és az Alapszabály 23. § (1) bekezdés l) pont alapján Dr. Tállay Andrást, Varga Sándort és Virág Lajost jelölte a MOB-tagságba.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.

29/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Deutsch Tamást a nyári olimpiai sportágakért felelős alelnöknek, Orendi Mihályt a téli olimpiai sportágakért felelős alelnöknek jelölte ki.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.

30/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Európai Olimpiai Bizottság által biztosított támogatás terhére a 2017. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Szervezőbizottsága az EYOF szervezéséhez, rendezéséhez szükséges kiadásokra 50.000.000 Ft támogatásban részesüljön. A MOB Elnöksége felhatalmazta a MOB Elnökét, hogy a Szervezőbizottság részére továbbadásra kerülő támogatás esetleges további részletének összegéről a MOB-nál felmerülő kiadások függvényében a későbbiekben döntsön.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.

31/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés p) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a 2017. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon résztvevő Magyar Csapat csapatvezetőjének Fábián Lászlót nevezte ki, egyúttal a 9/2017. számú határozatát hatályon kívül helyezte.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.

32/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Plovdivban rendezett Junior Vívó Európa-bajnokság, a Plovdivban rendezett Junior Vívó Világbajnokság, a Mariborban rendezett Junior Sportlövő Európa-bajnokság, a Rotterdamban rendezett Rövidpályás Gyorskorcsolya Világbajnokság, a Kolozsvárott rendezett Torna Európa-bajnokság, a Varsóban rendezett Judo Európa-bajnokság, a Szombathelyen rendezett U23-as Birkózó Európa-bajnokság, a Novi Sad-ban rendezett Birkózó Európa-bajnokság, a Kocaeli-ben rendezett Karate Európa-bajnokság, valamint a Szófiában rendezett U21-es Karate Európa-bajnokság eredményei alapján a szövetségek által javasolt eredményességi támogatás felosztását az 1. számú melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.


33/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az újonnan megalakuló Sportszakmai Bizottság tekintse át az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit, és az Elnökség felé tegye meg javaslatait annak módosítására.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.

34/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Életút Program a jövőben is folytatódjon. A MOB Elnöksége az Életút Program részletes szabályairól a következő ülésén dönt.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30

35/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a „Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása” elnevezésű előirányzatról sporteszköz, sportág-specifikus technikai eszköz, illetve sportág-specifikus versenyruházat beszerzésére biztosított 2016. évi állami támogatás felhasználási határideje 2017. június 10-re, valamint elszámolási határideje 2017. június 15-re módosuljon. A MOB Elnöksége ebben a részében módosította 74/2016. és a 16/2017. számú elnökségi határozatait.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.

36/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a „Magyarok az Olimpiai Játékokon 1896-2016” című kiadvány kiadásának költségeit.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.


37/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. igazgatósági tagjának Dr. Kulcsár Krisztiánt, felügyelőbizottsági tagjának Fábián Lászlót és Dr. Nagy Zsigmondot jelölte.
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.

38/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB tulajdonában lévő Samsung televízió készülékek tartós használatra átadásra kerüljenek az alábbi szervezetek részére: Országos Sportegészségügyi Intézet (2 db), Testnevelési Egyetem (2 db), Nemzeti Sportközpontok [8 db, ebből: Tatai Olimpiai Központ (2 db), Szegedi Olimpiai Központ (2 db), Dunavarsányi Olimpiai Központ (2 db), Mátraházi Edzőtábor (2 db)], Fogyatékosok Diák- és Szabadidősport Szövetsége (6 db), Magyar Speciális Olimpia Szövetség (6 db).
Hatálybalépés időpontja: 2017. május 30.