Dokumentumok
2017. március 14, elektronikus szavazás
Gradient 2

17/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az Alapszabály 40. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a MOB Közgyűlését 2017. május 2. (kedd) 11 órára hívja össze. A MOB Elnöksége az Alapszabály 34. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

1) Döntés a MOB-tagságban bekövetkezett változásokról
2) Az Elnökség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása
3) Könyvvizsgáló jelentése
4) A Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolójának és éves ellenőrzési tervének jóváhagyása
5) A Magyar Olimpiai Bizottság 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
6) A Magyar Olimpiai Bizottság 2017. évi költségvetésének elfogadása
7) Beszámoló a 2016. évben Rió de Janeiróban megrendezett XXXI. Nyári Olimpiai Játékokról
8) Döntés a 2017-ben Győrben megrendezésre kerülő XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon történő részvételről és a résztvevő küldöttség összetételének jóváhagyásáról
9) Döntés a 2018. évben PyeongChang-ban megrendezésre kerülő XXIII. Téli Olimpiai Játékokon történő részvételről
10) Tisztújítás (MOB Elnök, MOB Alelnök, MOB Elnökség választott tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság Elnökének és választott tagjainak megválasztása)

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés a határozatképtelen Közgyűlést követő egy órával későbbi időpontban, 2017. május 2. (kedd) 12 órakor, azonos helyszínen, az eredetivel azonos napirenddel kerül megtartásra.
Hatálybalépés időpontja: 2017. március 20.

18/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Olimpiai Ötpróba Program megvalósítására 2017. évben biztosított 285 millió Ft állami forrás összegéből a költségterv szerinti támogatás kerüljön biztosításra a rendezvényt lebonyolító Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Kft. (Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 12/B.) részére támogatási szerződés keretében.
Hatálybalépés időpontja: 2017. március 20

19/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a MOB Média Bizottságának, valamint a Nők a Sportban Bizottságának a 2017. évi díjazottak személyére tett javaslatát.
Hatálybalépés időpontja: 2017. március 20.