Dokumentumok
2017. november 10 elektronikus szavazás
Gradient 2

73/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Orvosi Bizottság elnökévé Dr. Tállay Andrást nevezte ki, tagjává Dr. Halasi Tamást, Dr. Lénárt Ágotát, Dr. Martos Évát, Dr. Matusovits Andreát, Dr. Merkely Bélát, Dr. Soós Ágnest, Dr. Tiszeker Ágnest és Dr. Tóth Szabolcsot választotta meg.
A MOB Elnöksége az Elnökség részéről együttműködő tagnak Vári Attilát jelölte ki.
Hatálybalépés időpontja: 2017. november 13.