Dokumentumok
2017. szeptember 19,Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

61/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnökségeegyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az Alapszabály 40. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a MOB Közgyűlését 2017. október 14. napján 10 órára, a Hilton Budapest City helyszínre (1062 Budapest, Váci út 1-3.) hívta össze. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2017. október 21. 10 óra, helyszíne: Hilton Budapest City (1062 Budapest, Váci út 1-3.).

A MOB Elnöksége az Alapszabály 40. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

1. Döntés a MOB-tagságban bekövetkezett változásokról

2. Felügyelő bizottsági tag választása

3. Döntés a 2018. évi phjongcshangi Téli Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Olimpiai Csapat és küldöttség összetételéről

4. Beszámoló a 2017. évi győri Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról

5. Alapszabály-módosítás

Hatálybalépés időpontja: 2017. szeptember 19.

62/2017/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az elnökségi ülésen megtárgyalt javaslatok kerüljenek átvezetésre az Alapszabály-módosítás tervezetén, melyről az Elnökség elektronikus szavazás keretében dönt.
Hatálybalépés időpontja: 2017. szeptember 19.