Dokumentumok
2018. december 7, elektronikus szavazás
Gradient 2

87/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a sport tárgyú kormányrendeletek olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló előterjesztés tervezetét.
Hatálybalépés időpontja: 2018. december 7.