Dokumentumok
2018. január 22, elektronikus szavazás
Gradient 2

1/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja a 2019. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon történő részvételt.
Hatálybalépés időpontja: 2018. január 25.

2/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés p) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - Vékássy Bálintot nevezte ki a 2018. évi Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Olimpiai Csapat csapatvezetőjének.
Hatálybalépés időpontja: 2018. január 25.