Dokumentumok
2018. június 25, elektronikus szavazás
Gradient 2

49/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB új Adatvédelmi Szabályzatát, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 2016. október 19-én elfogadott Adatvédelmi Szabályzatot.
Hatálybalépés időpontja: 2018. június 25.