Dokumentumok
2018. március 21, Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

16/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Kamuti Jenőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2018. március 21.

17/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét azzal, hogy az kerüljön kiegészítésre 8. napirendi pontként „A Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Bizottság tagjainak megválasztása” című napirendi ponttal, valamint 9. napirendi pontként a „Döntés Toyota gépkocsik használatba adásáról” című napirendi ponttal.
Hatálybalépés időpontja: 2018. március 21.

18/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2018. január 31-i elnökségi ülésről, valamint a 2018. február 3-án kezdeményezett elektronikus szavazásról készült jegyzőkönyveket.
Hatálybalépés időpontja: 2018. március 21.

19/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2018. évi Téli Olimpiai Játékokról szóló beszámolót.
Hatálybalépés időpontja: 2018. március 21.

20/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Sochiban rendezett Karate U21-es Európa-bajnokság eredményei alapján a szövetség által eredményességi támogatásra javasolt felosztásokat az 1. számú melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2018. március 21.

21/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a MOB éves közgyűlését 2018. május 26. napján 10 órára hívta össze, a későbbiekben meghatározott budapesti helyszínre. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2018. május 26. 11 óra.
A MOB Elnöksége a Közgyűlés napirendjére a következő ülésén tesz javaslatot.
Hatálybalépés időpontja: 2018. március 21.

22/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2018. évi munkatervét.
Hatálybalépés időpontja: 2018. március 21.

23/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a „Nők a sportban” Bizottság ügyrendjét.
Hatálybalépés időpontja: 2018. március 21.

24/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Bizottság tagjává Csáki Rolandot, Szabó Zsoltot és Dr. Zoltán Ákost választotta meg.
Hatálybalépés időpontja: 2018. március 21.

25/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal kötött TOP szponzori megállapodás keretében biztosított gépkocsikat a MOB az alábbi szövetségek által javasolt sportolók használatába adja 2020. augusztus 31-ig:
2-2 gépkocsi: Magyar Kajak-kenu Szövetség, Magyar Vívó Szövetség, Magyar Úszó Szövetség, Magyar Birkózó Szövetség, Magyar Atlétikai Szövetség, Magyar Judo Szövetség;
1-1 gépkocsi: Magyar Öttusa Szövetség, Magyar Sportlövők Szövetsége, Magyar Torna Szövetség.
Hatálybalépés időpontja: 2018. március 21.