Dokumentumok
2018. október 31, Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) nagy tárgyaló
Gradient 2

70/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Kamuti Jenőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2018. október 31.

71/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét azzal, hogy a „Döntés a Budapest 2024 Zrt. végelszámolójának MOB által jelölt személyéről” című napirendet 2. napirendi pontként tárgyalja, és a 8. napirendi pontot levette a napirendről.
Hatálybalépés időpontja: 2018. október 31.

72/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2018. július 4-i elnökségi ülésről, valamint a 2018. augusztus 29-én, a 2018. szeptember 26-án és a 2018. október 1-jén kezdeményezett elektronikus szavazásról készült jegyzőkönyveket.
Hatálybalépés időpontja: 2018. október 31.

73/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással levette a napirendről a „Döntés a Budapest 2024 Zrt. végelszámolójának MOB által jelölt személyéről” című 2. napirendi pontot, és megbízta a MOB elnökét, hogy egyeztessen a Fővárosi Önkormányzattal a végelszámoló személyéről.
Hatálybalépés időpontja: 2018. október 31.

74/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Changwonban rendezett Sportlövő Junior Világbajnokság, valamint a Gold Coast-ban rendezett Triatlon U23 Világbajnokság eredményei alapján a szövetségek által eredményességi támogatásra javasolt felosztásokat az 1. számú melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2018. október 31.

75/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a MOB közgyűlését 2018. december 8. napján 10 órára hívta össze. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2018. december 8. 11 óra.
Hatálybalépés időpontja: 2018. október 31.

76/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés p) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - Dósa Viktóriát nevezte ki a 2020. évi Nyári Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Csapat csapatvezetőjének.
Hatálybalépés időpontja: 2018. október 31.

77/2018/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés n) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - elfogadta, hogy a MOB az olimpiák és az olimpiai sportágakhoz köthető világesemények belépőjegyeinek értékesítése területén az Alapszabályban foglalt rendelkezések betartásával gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytasson.
Hatálybalépés időpontja: 2018. október 31.