Dokumentumok
2019. augusztus 12., elektronikus szavazás
Gradient 2

51/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság „Peking 2022” olimpiai ösztöndíjára felterjesztésre kerülő sportolók személyét az 1. számú melléklet szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2019. augusztus 12.