Dokumentumok
2019. január 24, elektronikus szavazás
Gradient 2

10/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. évben a Kiemelt Edzőprogramba kerülő edzők névsorát és a juttatások mértékét a mellékelt táblázat alapján.
Hatálybalépés időpontja: 2019. január 24.

11/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a Gerevich Aladár-sportösztöndíj 2019. évi sportszövetségi felosztását a mellékelt táblázat alapján.
Hatálybalépés időpontja: 2019. január 24.