Dokumentumok
2019. november 13, Paks
Gradient 2

69/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek, Schmidt Gábort jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

70/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

71/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. október 2-i elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

72/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. évi ANOC World Beach Games-ről készült beszámolót.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

73/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja az Alapszabály-módosítás tervezetét a javasolt módosításokkal.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

74/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB kezdeményezzen egyeztetést az állami sportirányítással a MOB hatásköreinek áttekintése érdekében.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

75/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 40. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a 2019. november 30. 2 napjára (szombat), 10 órára, a Mercure Budapest Castle Hill-be (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) összehívott Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot tette:

1. Elnöki beszámoló a 2019. május 24-i Közgyűlés óta eltelt időszakról, bizottsági tájékoztatók
2. Alapszabály-módosítás
3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
4. Beszámoló a 2019. évi Európa Játékokról
5. Beszámoló a 2019. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról
6. Beszámoló a 2019. évi ANOC World Beach Games-ről
7. MOB tiszteletbeli tagság adományozása
8. Döntés a 2020. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Csapat és küldöttség összetételéről
9. Az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek elfogadása
10. Az Etikai Bizottság megválasztása
11. A Magyar Csapat új arculatának bemutatása
12. Beszámoló a MOB stratégiához kapcsolódó feladatokról
13. Beszámoló a „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány tevékenységéről
14. Hazai sportesemények megrendezésével kapcsolatos állásfoglalás
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

76/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kovács Antalt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta az 5. napirendi ponttól kezdődően.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

77/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeit, és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére az alábbiak szerint:

I. Olimpiai eseményre a MOB akkor nevezi be a kvalifikációt szerző sportolót, ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

- negatív doppingvizsgálati eredmény az alábbi feltételek szerint:
- az Olimpiai Játékok esetében a nyitóünnepséget megelőző 365 napban 4 db negatív doppingvizsgálati eredmény, ebből a Nyári Olimpiai Játékok esetében legalább 2 db az olimpia évében, legalább 1 db az olimpiát megelőző évben, a Téli Olimpiai Játékok esetében legalább 1 db az olimpia évében, legalább 1 db az olimpiát megelőző évben;
- a Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok esetében az olimpia évében 2 db negatív doppingvizsgálati eredmény, a Téli Ifjúsági Olimpiai Játékok esetében a nyitóünnepséget megelőző 180 napban 2 db negatív doppingvizsgálati eredmény;
- az Európa Játékok esetében a nyitóünnepséget megelőző 365 napban 3 db negatív doppingvizsgálati eredmény, ebből 2 db a Játékok évében, 1 db a Játékokat megelőző évben;
- a World Beach Games esetében a megrendezés évében 2 db negatív doppingvizsgálati eredmény;
- az olimpiai esemény nyitóünnepségét megelőző 100 napban 1 db negatív drogteszt eredmény;
- doppingellenes tájékoztatón való részvétel; 3
- sportolói szerződés aláírása;
- alkalmasság megállapítása a Sportkórház szűrővizsgálatán;
- büntetlen előélet, valamint a sportoló nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt.

II. Amennyiben egy kvalifikációs rendszerrel rendelkező olimpiai eseményen magyar sportoló visszaadott vagy nemzeteknek kiosztott kvóta (Reallocation of Unused Quota or Universality Quota) alapján kap indulási lehetőséget, az illetőt a MOB akkor nevezi be az eseményre, ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

- az olimpiai eseményt megelőző kvalifikációs időszakban kvalifikációs versenyek vagy a kvalifikációba beszámító események valamelyikén elindult,
- ott a hivatalos versenyjegyzőkönyv alapján a versenyszámát értékelhető eredménnyel befejező versenyzők több, mint 5 %-át, de legalább 3 versenyzőt megelőzött,
- és a sportági szakszövetsége is körültekintő sportszakmai indoklással javasolja indulását az olimpiai eseményen.

III. Olimpiai eseményre a MOB akkor akkreditálja a sportolókat segítő szakembereket (edző, masszőr, pszichológus, dietetikus, fizioterapeuta stb.), ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

- doppingellenes tájékoztatón való részvétel;
- kísérői szerződés aláírása;
- alkalmasság megállapítása a Sportkórház szűrővizsgálatán;
- büntetlen előélet, valamint a kísérő nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt. Ezen feltételektől csak kivételes esetben térhet el a MOB, elnökségi határozattal megerősítve.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

78/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Csapat és küldöttség hosszú listáját.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

79/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Nantes-ban rendezett Asztalitenisz Európa-bajnokság, a Dohában rendezett Atlétikai Világbajnokság, a Nur-Sultanban rendezett Birkózó Világbajnokság, a Marrakechben rendezett Junior Judo Világbajnokság, az Izhevskben rendezett U23 Judo Európabajnokság, a Szegeden rendezett KajakKenu Világbajnokság, a Bolognaban rendezett Sportlövő Európa-bajnokság, valamint a Marina dOrban rendezett Junior Taekwondo Európa-bajnokság eredményei alapján a szövetségek által eredményességi támogatásra javasolt felosztásokat az 1. és 2. számú melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13. 4

80/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az eddigi Etikai és Jogi Bizottság Jogi Bizottságként folytatja a munkát, változatlan tagsággal. Az Elnökség felkérte a Jogi Bizottságot, hogy az ügyrendjének módosítását készítse el.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

81/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az eddigi Sportszakmai, Utánpótlás és Tudományos Bizottság Sportszakmai Bizottságként folytatja a munkát, változatlan tagsággal. Az Elnökség felkérte a Sportszakmai Bizottságot, hogy az ügyrendjének módosítását készítse el.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

82/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az eddigi Média Bizottság Sportmarketing Bizottságként folytatja a munkát, változatlan tagsággal. Az Elnökség felkérte a Sportmarketing Bizottságot, hogy az ügyrendjének módosítását készítse el.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

83/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Temesvári Andreát a Sportolói Bizottság tagjává választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

84/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB tulajdonát képező, Budapest XIV. kerület, Thököly út 31-33. szám B. lépcsőház II. emelet 201. ajtó alatt található, 294 m2 alapterületű ingatlan a Magyar Antidopping Csoport részére, 550.000 Ft/hó összegű bérleti díj ellenében kerüljön bérbeadásra, 2020. január 1-jétől kezdődő 4 éves időtartamra.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

85/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020. évi I. féléves munka- és üléstervét azzal, hogy az elnökségi ülések tervezett napirendi pontjai kiegészítésre kerülnek a bizottsági beszámolókkal.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13. 5

86/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással támogatta a Magyar Csapat új arculatának kialakítását az előterjesztésben foglaltak szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

87/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a „Halhatatlan Magyar Sportolók” Egyesülete 1 millió Ft támogatásban részesüljön. A támogatás forrása: 2019. évi MOB költségvetés 2.8 Sportszakmai kiadások fősor „Olimpiai mozgalommal együttműködő szervezetek támogatása” sor.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

88/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Jogi Bizottság javaslatát „Az olimpiai járadék erkölcstelen életmóddal történő összeférhetetlenségének megállapításáról” című törvényjavaslatról az alábbiak szerint: „Az olimpiai járadék erkölcstelen életmóddal történő összeférhetetlenségének megállapításáról” című törvényjavaslat nincs megfelelően kidolgozva. A törvényjavaslat indokolása nincs összhangban az olimpiai eszmével és az alkotmányos alapelvekkel. Miközben az Etikai Bizottság azért kerül létrehozásra, hogy etikai ügyekben eljárjon, a Magyar Olimpiai Bizottság fontosnak tartja, hogy az olimpiai járadékra vonatkozó szabályozás a jövőben is objektív maradjon.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

89/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 7 igen szavazattal – az Alapszabály 25. § (2) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva – a Közgyűlés részére javasolja, hogy „Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja” címet adományozzon Regőczy Krisztina részére.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

90/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 7 igen szavazattal – az Alapszabály 25. § (2) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva – a Közgyűlés részére javasolja, hogy „Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja” címet adományozzon Kunszt Gábor részére.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13. 6

91/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 5 igen szavazattal – az Alapszabály 25. § (2) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva – a Közgyűlés részére javasolja, hogy „Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja” címet adományozzon Faragó Judit részére.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.

92/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi nyilatkozatot: A már elnyert budapesti rendezésű nemzetközi sporteseményeket illetően a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai, erkölcsi és sportdiplomáciai tekintetben támogatja az adott események rendezési jogával rendelkező magyar sportági szakszövetségeket a sikeres rendezéshez kapcsolódó céljaik elérésében.
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 13.