Dokumentumok
2019. november 22., elektronikus szavazás
Gradient 2

93/2019/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Etikai Bizottság tagjaira az alábbi javaslatot tette a Közgyűlés részére:

Dr. Beck György, Csák János, Császári Attila, Dr. Hardy Ilona, Dr. Kolbenheyer Zsuzsanna, Dr. Sótonyi Péter, Vizi E. Szilveszter.

Jelen határozat az Alapszabály-módosításnak a 2019. november 30-i Közgyűlésen történő elfogadása esetén lép hatályba.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.