Dokumentumok
2020. június 16., elektronikus szavazás
Gradient 2

37/2020/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020. május 27-i elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 19.