Dokumentumok
2020. június 20., elnökségi ülés (1123 Budapest, Jagelló út 1-3.)
Gradient 2

38/2020/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 41. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - Vékássy Bálintot a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárának nevezte ki.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.