Dokumentumok
2020. november 4., elnökségi ülés, (Győr, Polgármesteri Hivatal, Barokk terme)
Gradient 2

Jelen vannak: Dr. Kulcsár Krisztián, elnök; Dr. Deutsch Tamás, alelnök; Schmidt Gábor, alelnök; Gyurta Dániel, Imre Géza, Dr. Kovács Antal (2. napirendi ponttól), Dr. Magyar Zoltán, Markovits László, Pálinger Katalin, Dr. Wladár Sándor

Állandó meghívottként jelen van: Vékássy Bálint, főtitkár; Fábián László, sportigazgató; Dávid Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke; Habsburg György, a Magyar Olimpiai Bizottság nagykövete; Szalay-Berzeviczy Attila, elnöki tanácsadó

Meghívottként jelen van: Csurgai Csilla, Dragoner Ildikó, Szabó András, Dr. Vaska Ottilia

64/2020/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. november 4.

65/2020/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Wladár Sándort jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. november 4.

66/2020/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét.
Hatálybalépés időpontja: 2020. november 4.

67/2020/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 8. § (2) bekezdése egészüljön ki a Hagyományőrző Bizottsággal.
Hatálybalépés időpontja: 2020. november 4.

68/2020/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Hagyományőrző Bizottság elnökévé Dr. Tahon Róbertet nevezte ki, tagjává Győr Bélát, Dr. Iglódi Endrét, Karger-Kocsis Lászlót, Ságiné Rejtő Ildikót, Sákovicsné Dömölky Lídiát, Dr. Steinmetz Barnabást, Tadissi Martialt és Veres Vincét választotta meg. A MOB Elnöksége az Elnökség részéről együttműködő tagnak Dr. Wladár Sándort jelölte ki.
Hatálybalépés időpontja: 2020. november 4.


69/2020/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 41. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a MOB Közgyűlését 2020. december 19. napjára (szombat) 18 órára, a Budapest Kongresszusi Központ (cím: 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.) helyszínre hívta össze. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2020. december 19. (szombat) 19 óra, helyszíne: Budapest Kongresszusi Központ (cím: 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.).
Hatálybalépés időpontja: 2020. november 4.

70/2020/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2021. évi I. féléves munka- és üléstervét.
Hatálybalépés időpontja: 2020. november 4.