Dokumentumok
2021. december 30., elektronikus szavazás
Gradient 2

93/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – támogatta a MOB és az MVM Next Energiakereskedelmi Kft. közötti szponzori szerződés megkötését, és egyben felhatalmazta a MOB főtitkárát a szerződés aláírására.
Hatálybalépés időpontja: 2021. december 30.