Dokumentumok
2021. május 12., Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Kossuth tér 1.)
Gradient 2

22/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.

23/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kamuti Jenőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.

24/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.

25/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja a könyvvizsgáló 2020. évi jelentését.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.

26/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja az Elnökség 2020. évi szakmai beszámolóját.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.

27/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja a MOB 2020. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.

28/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja a MOB 2021. évi költségvetését.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.

29/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja az Alapszabály tervezetét.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.

30/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Pekingi Téli Olimpiai Játékokkal kapcsolatos sportágankénti előrejelzéseket.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.

31/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Varsóban rendezett Birkózó Európa-bajnokság, a Lisszabonban rendezett Judo Európa-bajnokság, valamint a Villamoura-ban rendezett Finn Dingi Európabajnokság eredményei alapján a szövetségek által eredményességi támogatásra javasolt felosztásokat az 1. és 2. számú melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.

32/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2021. évi II. féléves munka- és üléstervét.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.

33/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 41. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a MOB Közgyűlését 2021. május 29. napjára (szombat) 10 órára, a Budapest Kongresszusi Központ (cím: 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.) helyszínre hívta össze. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2021. május 29. (szombat) 11 óra, helyszíne: Budapest Kongresszusi Központ (cím: 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.).

Amennyiben a járványügyi jogszabályok nem teszik lehetővé a Közgyűlés személyes jelenlét útján történő megtartását 2021. május 29-én, arra az esetre a MOB Elnöksége a MOB Közgyűlését 2021. június 12. napjára (szombat) 10 órára, a Budapest Kongresszusi Központ (cím: 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.) helyszínre hívta össze. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2021. június 12. (szombat) 11 óra, helyszíne: Budapest Kongresszusi Központ (cím: 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.).

Az Elnökség a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot tette:

1. Elnöki beszámoló a 2020. június 20-i Közgyűlés óta eltelt időszakról
2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság 2020. évi beszámolójának és 2021. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
4. Az Elnökség 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadása
5. A Magyar Olimpiai Bizottság 2020. évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
6. A Magyar Olimpiai Bizottság 2021. évi költségvetésének elfogadása
7. Az új Alapszabály elfogadása
8. Az Etikai Kódex elfogadása
9. Tájékoztatás a versenysport stratégia alakulásáról
10. A 2022. évi Téli Olimpiai Játékokkal kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek elfogadása
11. Döntés a 2021. évi Nyári Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Csapat és küldöttség összetételéről

A MOB Elnöksége egyúttal a 21/2021. számú határozatát hatályon kívül helyezte.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 12.