Dokumentumok
2021. november 17., Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.)
Gradient 2

74/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

75/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kamuti Jenőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

76/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

77/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2022. évi Téli Olimpiai Játékokon a Küldöttség tagjaként történő részvétel feltétele 3 db koronavírus elleni védőoltás felvétele, amely alól kivételes esetben az Orvosi Bizottság vezetője adhat felmentést.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

78/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül ideiglenes hatállyal elismerte a Magyar Olimpiai Mozgalomhoz tartozó szervezetként azon országos sportági szakszövetségeket, amelyek a soron következő nyári és téli Olimpiai Játékok programján szereplő sportágakat irányító nemzetközi szövetségek tagjaiként működnek, valamint az Olimpiai Játékok programján szereplő sportágakat irányító nemzetközi szövetségek tagjai sorába nem tartozó olimpiai sportszakágak országos magyar szakszövetségeit.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

79/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Közgyűlés részére javasolta, hogy teljes hatállyal ismerje el a Magyar Olimpiai Mozgalomhoz tartozó szervezetként azon országos sportági szakszövetségeket, amelyek a soron következő nyári és téli Olimpiai Játékok programján szereplő sportágakat irányító nemzetközi szövetségek tagjaiként működnek, valamint az Olimpiai Játékok programján szereplő sportágakat irányító nemzetközi szövetségek tagjai sorába nem tartozó olimpiai sportszakágak országos magyar szakszövetségeit.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

80/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 10 igen szavazattal Berki Krisztiánt delegálta a Sportolói Bizottságba.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17

81/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 10 igen szavazattal Szilágyi Áront delegálta a Sportolói Bizottságba.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

82/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 7 igen szavazattal Harsányi Gergelyt delegálta a Sportolói Bizottságba.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

83/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Oslóban rendezett Birkózó Világbajnokság, az Olbia-ban rendezett Junior Judo Világbajnokság, valamint a Kazanyban rendezett Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság eredményei alapján a szövetségek által eredményességi támogatásra javasolt felosztásokat az 1. és 2. számú melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

84/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosítását az alábbiak szerint, és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta:.

Az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményei

I. Olimpiai eseményre a MOB akkor nevezi be a kvalifikációt szerző sportolót, ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

 • negatív doppingvizsgálati eredmény az alábbi feltételek szerint:
 • az Olimpiai Játékok esetében a nevezési határidőt megelőző 365 napban 4 db negatív doppingvizsgálati eredmény, ebből a Nyári Olimpiai Játékok esetében legalább 2 db az olimpia évében, legalább 1 db az olimpiát megelőző évben, a Téli Olimpiai Játékok esetében legalább 1 db az olimpia évében, legalább 1 db az olimpiát megelőző évben;
 • a Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok esetében az olimpia évében 2 db negatív doppingvizsgálati eredmény, a Téli Ifjúsági Olimpiai Játékok esetében a nyitóünnepséget nevezési határidőt megelőző 180 napban 2 db negatív doppingvizsgálati eredmény;
 • az Európa Játékok esetében a nevezési határidőt megelőző 365 napban 3 db negatív doppingvizsgálati eredmény, ebből 2 db a Játékok évében, 1 db a Játékokat megelőző évben;
 • a World Beach Games esetében a megrendezés évében 2 db negatív doppingvizsgálati eredmény;
 • az olimpiai esemény nevezési határidejét megelőző 100 napban 1 db negatív drogteszt eredmény;
 • doppingellenes tájékoztatón való részvétel;
 • sportolói szerződés aláírása;
 • az Országos Sportegészségügyi Intézetben vagy a MOB-bal, illetve a sportági szakszövetséggel partneri viszonyban álló egészségügyi szolgáltatónál történő, a MOB Orvosi Bizottsága által meghatározott komplex szűrővizsgálaton való részvétel és megfelelés, valamint érvényes sportorvosi engedély megléte;
 • büntetlen előélet, valamint a sportoló nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt.

II. Amennyiben egy kvalifikációs rendszerrel rendelkező olimpiai eseményen magyar sportoló visszaadott vagy nemzeteknek kiosztott kvóta (Reallocation of Unused Quota or Universality Quota) alapján kap indulási lehetőséget, az illetőt a MOB akkor nevezi be az eseményre, ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

az olimpiai eseményt megelőző kvalifikációs időszakban kvalifikációs versenyek vagy a kvalifikációba beszámító események valamelyikén elindult,

 • ott a hivatalos versenyjegyzőkönyv alapján a versenyszámát értékelhető eredménnyel befejező versenyzők több, mint 5 %-át, de legalább 3 versenyzőt megelőzött,
 • és a sportági szakszövetsége is körültekintő sportszakmai indoklással javasolja indulását az olimpiai eseményen.

III. Olimpiai eseményre a MOB akkor akkreditálja a sportolókat segítő szakembereket (edző, masszőr, pszichológus, dietetikus, fizioterapeuta stb.), ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

 • doppingellenes tájékoztatón való részvétel;
 • kísérői szerződés aláírása;
 • az Országos Sportegészségügyi Intézetben vagy a MOB-bal, illetve a sportági szakszövetséggel partneri viszonyban álló egészségügyi szolgáltatónál történő, a MOB Orvosi Bizottsága által meghatározott komplex szűrővizsgálaton való részvétel és megfelelés;
 • büntetlen előélet, valamint a kísérő nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt.

Ezen feltételektől csak kivételes esetben térhet el a MOB, elnökségi határozattal megerősítve.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

85/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Téli Olimpiai Játékokon részt vevő Küldöttség hosszú listáját.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

86/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatos célkitűzéseket, felkészülési irányelveket, és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

87/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felhatalmazta a MOB elnökét és főtitkárát, hogy a Közgyűlés elé terjesszék a 2022. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Küldöttség hosszú listáját.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.

88/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2022. évi I. féléves munka- és üléstervét.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 17.