Dokumentumok
2021. november 22., elektronikus szavazás
Gradient 2

90/2021/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság kijelölését a Nemzeti Vízilabda Képzési és Módszertani Alapítvány alapítói jogainak gyakorlására arra az esetre, ha az alapító Magyar Vízilabda Szövetség jogutód nélkül megszűnik vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 22.