Dokumentumok
2022. augusztus 30., elektronikus szavazás
Gradient 2

59/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2024 és 2028 közötti olimpiai események vonatkozásában a Magyar Olimpiai Bizottság sportruházati márkája az adidas és sportruházati partnere az 11Teamsports Hungary Kft. legyen. A MOB Elnöksége – az SZMSZ 4. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – támogatta a MOB és az 11Teamsports Hungary Kft. közötti szerződés megkötését, és egyben felhatalmazta a MOB elnökét/főtitkárát a szerződés aláírására.
Hatálybalépés időpontja: 2022. augusztus 30.