Dokumentumok
2022. december 31., elektronikus szavazás
Gradient 2

92/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 2023. január 1-jétől hatályos módosítását.
Hatálybalépés időpontja: 2022. december 31.