Dokumentumok
2022. január 12., Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.)
Gradient 2

1/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 12.

2/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Deutsch Tamást jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 12.

3/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét azzal, hogy „A Versenysport Stratégia tárgyalása” című 4. napirendi pontot levette a napirendről, valamint „A minimumkövetelmények módosításának tárgyalása” című napirendi pontot felvette a napirendre.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 12.

4/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a MOB Közgyűlését 2022. január hó 29. napjára 10 órára, a Larus Rendezvényközpontba (cím: 1124 Budapest, Csörsz utca 18/B) hívta össze. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2022. január hó 29. napja 11 óra, helyszíne: Larus Rendezvényközpont (cím: 1124 Budapest, Csörsz utca 18/B).
Az Elnökség a Közgyűlés előkészítésével az elnököt, az alelnököket és a főtitkárt bízta meg.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 12.

5/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Fenntarthatósági Stratégiát.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 12.

6/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Budapesten rendezett Judo Világbajnokság eredményei alapján a szövetség által eredményességi támogatásra javasolt felosztásokat az 1. és 2. számú melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 12.

7/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi javaslatot tette a 2022. január 29-re összehívott Közgyűlés napirendjére:

1. Döntés az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosításáról

2. Elnökválasztás

Az Elnökség a minimumkövetelmények módosításáról az Orvosi Bizottság ülését követően elektronikus szavazás keretében dönt.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 12.