Dokumentumok
2022. január 21., elektronikus szavazás
Gradient 2

8/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Téli Olimpiai Játékokon részt vevő Küldöttség személyi összetételére vonatkozó javaslatot, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének, főtitkárának és a csapat vezetőjének, hogy a határozatával megállapított pekingi Küldöttséget érintő, függőben lévő kérdésekben, valamint a zászlóvivő személyéről a jelen határozat meghozatalának napját követően döntsön.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 21.

9/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 21.