Dokumentumok
2022. május 12., Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.)
Gradient 2

26/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dragoner Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

27/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kamuti Jenőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

28/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

29/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló 2021. évi jelentését.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

30/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2021. évi szakmai beszámolóját.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

31/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint kiegészítő mellékletét.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

32/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság 2022. évi költségvetését.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

33/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Téli Olimpiai Játékokról szóló beszámolót.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

34/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámolót.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

35/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a MOB 2022. május 28-ára összehívott Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot tette:

 1. Elnöki beszámoló a 2022. február 1-je óta eltelt időszakról
 2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
 3. A Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolójának és 2022. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
 4. Az Elnökség 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadása
 5. A Magyar Olimpiai Bizottság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének, valamint kiegészítő mellékletének elfogadása
 6. A Magyar Olimpiai Bizottság 2022. évi költségvetésének elfogadása
 7. Alapszabály-módosítás
 8. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
 9. Tiszteletbeli tagok megválasztása
 10. A 2022. évi Téli Olimpiai Játékokról szóló beszámoló elfogadása
 11. A 2022. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámoló elfogadása
 12. Tájékoztatás a Versenysport Stratégiáról
 13. Döntés a 2022. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Küldöttség összetételéről
 14. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjának megválasztása

Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

36/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 31. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - Dr. Pavlik Gábort, Vaskuti Istvánt, Udvarhelyi Gábort MOB Érdeméremmel, Dr. Kamuti Jenőt és Schmitt Pált MOB Életműdíjjal, Ördög Évát Posztumusz Érdeméremmel tünteti ki. A kitüntetések átadására a MOB 2022. május 28-i éves közgyűlésén kerül sor.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

37/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 31. § (1) bekezdésének u) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - Hazsik Endrét, Molnár Zoltánt, és Dr. Pakucs Jánost javasolja a Magyar Olimpiai Bizottság Tiszteletbeli Tagjának. A választásra a MOB 2022. május 28-i éves közgyűlésén kerül sor.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

38/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kékesi Márton alpesi sízőt delegálta a Sportolói Bizottságba.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

39/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Pekingben rendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon rövidpályás gyorskorcsolya sportágban elért eredmények alapján a szövetség által állami jutalomra javasolt felosztásokat az 1. és 2. számú melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

40/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Budapesten rendezett Birkózó Európa-bajnokság, a Plovdivban rendezett U23 Birkózó Európa-bajnokság, a Gdanskban rendezett Junior Rövidpályás Gyorskorcsolya Világbajnokság, a Montréalban rendezett Rövidpályás Gyorskorcsolya Világbajnokság, a Hamarban rendezett 10m-es Sportlövő Európa-bajnokság, a Hamarban rendezett 10m-es Junior Sportlövő Európa-bajnokság, az Újvidéken rendezett Junior Vívó Európa-bajnokság, a Dubaiban rendezett Junior Vívó Világbajnokság eredményei alapján a szövetségek által eredményességi támogatásra javasolt felosztásokat a 3. és 4. számú melléklet szerinti összegekkel.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

41/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB Versenysport Startégiáját.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

42/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB Elnökség 2022. évi II. féléves munka- és üléstervét.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

43/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Küldöttség sportolói összetételére vonatkozó hosszú listát, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének, főtitkárának és a csapat vezetőjének, hogy a határozatával megállapított sportolói hosszú listát a kísérők hosszú listájával kiegészítsék, és a kiegészített hosszú listát terjesszék a 2022. május 28-i Közgyűlés elé.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

44/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB Doppingellenes Szabályzatának módosítását.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.

45/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Kolonics György Alapítvány 4,5 millió Ft, valamint az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány 4 millió Ft támogatásban részesüljön.
A támogatás forrása: 2022. évi MOB költségvetés 2.8.12 „Olimpiai mozgalommal együttműködő szervezetek támogatása” sor.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 12.