Dokumentumok
2022. május 19., elektronikus szavazás
Gradient 2

46/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Alapszabály-módosítás tervezetét.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 19