Dokumentumok
2022. március 9., Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.)
Gradient 2

11/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dragoner Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. március 9.

12/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kamuti Jenőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. március 9.

13/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét.
Hatálybalépés időpontja: 2022. március 9.

14/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Vékássy Bálintot 2022. március 31-i hatállyal felmentette a főtitkári tisztségből, és Fábián Lászlót 2022. április 1-i hatállyal kinevezte a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárának.
Hatálybalépés időpontja: 2022. március 9.

15/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette Szalay-Berzeviczy Attila lemondását a Budapesti Olimpia Bizottság elnöki tisztségéről, és dr. Bényi Szabolcsot nevezte ki a Bizottság elnökévé.
Hatálybalépés időpontja: 2022. március 9.

16/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett visszahívta a Közszolgálati Testületbe delegált tagot, Gundel-Takács Gábort, és Gyurta Dánielt delegálta a Testületbe.
Hatálybalépés időpontja: 2022. március 9.

17/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sport Állandó Választottbíróság elnökévé Dr. Nébald Györgyöt, tagjává Dr. Bánáti Jánost, Dr. Czermann Jánost, Dr. Dávid Gyulát, Dr. Farkas Attila Eriket, Dr. Ferenczi Enikőt, Dr. Horváth Gábort, Dr. Máté Pétert, Dr. Mikó Zoltánt, Dr. Murányi Zsoltot, Dr. Parti Ágnest, Dr. Pákay Pétert, Dr. Pintér Aurélt, Dr. Schmidt Beatrixet, Dr. Székely Attilát és Dr. Szűcs Ernő Pétert választotta meg 4 évre.
Hatálybalépés időpontja: 2022. március 9.

18/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult az előterjesztésben meghatározott, az Ötpróba rendezvénysorozathoz kapcsolódó beszerzések ellenértékének kiegyenlítéséhez, valamint a beszerzésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokhoz - mely beszerzések az SZMSZ hatálybalépése előtt indultak, de azokról 2021. szeptember 1. után tájékoztatás nem történt - és egyben felkérte a Felügyelő Bizottságot, hogy vizsgálja meg a beszerzéseket.
Hatálybalépés időpontja: 2022. március 9.

19/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult a pekingi Téli Olimpiai Játékokra történő kiutazást biztosító repülőjegyek beszerzésére vonatkozó kötelezettségvállaláshoz.
Hatálybalépés időpontja: 2022. március 9.

20/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Küldöttség személyi összetételére vonatkozó javaslatot, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének, főtitkárának és a csapat vezetőjének, hogy a határozatával megállapított Küldöttséget érintő, függőben lévő kérdésekben 2022. március 9. napját követően döntsön.
Hatálybalépés időpontja: 2022. március 9.

21/2022/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2022. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon a Küldöttség tagjaként történő részvétel feltétele a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint igazolt koronavírus elleni védettség.
Hatálybalépés időpontja: 2022. március 9.