Dokumentumok
2023. november 8, Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.)
Gradient 2

91/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

92/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Bacsa Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

93/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

94/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2023. december 9. napjára (szombat) 11 órára, a Pesti Vigadó (cím: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.) helyszínre összehívott Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot tette:

 1. Elnöki beszámoló
 2. A 2023. évi Európa Játékokról szóló beszámoló elfogadása
 3. A 2023. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámoló elfogadása
 4. A 2023. évi Strand Világjátékokról szóló beszámoló elfogadása
 5. Döntés a 2024. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon részt vevő Küldöttség összetételéről
 6. A 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos sportágankénti előrejelzések aktualizálása
 7. A minimumkövetelmények módosítása
 8. Döntés a 2025. évi olimpiai eseményeken való részvételről
 9. A Felügyelő Bizottság 2024. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
 10. Az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

95/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Európa Játékokról szóló beszámolót.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

96/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámolót.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

97/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Strand Világjátékokról szóló beszámolót.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

98/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2024. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon részt vevő küldöttség személyi összetételére vonatkozó hosszú listát.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

99/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos sportágankénti előrejelzéseket.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

100/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

101/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Etikai Bizottság tagjaira az alábbi javaslatot tette a Közgyűlés részére:

Dr. Beck György, Dr. Bodnár András, Császári Attila, Dr. Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, Dr. Hardy Ilona, Dr. Kolbenheyer Zsuzsanna, Dr. Sótonyi Péter.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

102/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult a 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokra történő kiutazást biztosító repülőjegyek beszerzésére vonatkozó kötelezettségvállaláshoz.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

103/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult az Ötpróba Program kiválasztott szabadidősportolóinak 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokra történő kiutazást biztosító repülőjegyek, továbbá a versenyszámok megtekintéséhez szükséges belépőjegyeket tartalmazó vendéglátói csomagok beszerzésére vonatkozó kötelezettségvállaláshoz.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

104/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB tulajdonát képező, Budapest XIV. kerület, Thököly út 31-33. szám B. lépcsőház II. emelet 201. ajtó alatt található, 294 m2 alapterületű ingatlan a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. részére kerüljön bérbeadásra, 2024. január 1-jétől kezdődő 8 éves időtartamra, az alábbiak szerint:

 • 2024. január 1-jétől 2027. december 31-ig 550.000 Ft/hó + hatályos jogszabály szerinti ÁFA összegű bérleti díj ellenében,
 • 2028. január 1-jétől 2031. december 31-ig 850.000 Ft/hó + hatályos jogszabály szerinti ÁFA összegű bérleti díj ellenében, azzal, hogy a MOB jogosult a bérleti díjat a KSH által megállapított inflációs rátával, évente (első alkalommal 2029-ben) megemelni.

A MOB Elnöksége egyúttal az 53/2023. számú határozatát hatályon kívül helyezte.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

105/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Belgrádban rendezett Birkózó Világbajnokság, a Korfun rendezett Junior Nyíltvízi Európa-bajnokság, a Coimbrában rendezett U20 Női Vízilabda Világbajnokság eredményei alapján a szövetségek által eredményességi támogatásra javasolt felosztásokat az 1. és 2. számú melléklet szerinti összegekkel.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

106/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, egyúttal a 133/2015. számú elnökségi határozattal elfogadott módosított Leltárkészítési és leltározási szabályzatot hatályon kívül helyezte.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

107/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Gépjárműhasználati Szabályzatot, egyúttal a 16/2023. számú elnökségi határozattal elfogadott Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatot hatályon kívül helyezte.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

108/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíja 2024. január 1-jétől bruttó ötvenezer forinttal emelkedjen, 2025. januártól pedig a MOB Iroda munkavállalóinak egy évre vetített átlagos béremelkedésével egyező arányban növekedjen.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

109/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 8 millió Ft, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete 3 millió Ft támogatásban részesüljön.

A támogatás forrása: 2023. évi MOB költségvetés K.11.2 „Olimpiai mozgalommal együttműködő szervezetek támogatása” sor.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

110/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással Bacsa Pétert jelölte ki a Média Bizottság elnökségi kapcsolattartójának.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

111/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2024. évi I. féléves munka- és üléstervét.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.

112/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül MOB-tagságot adományozott Kovacsics Imre részére.

Hatálybalépés időpontja: 2023. november 8.