Dokumentumok
2023. október 27., elektronikus szavazás
Gradient 2

90/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság „Milano-Cortina 2026” olimpiai sportolói ösztöndíjára felterjesztésre kerülő sportolók személyi változását az előterjesztésben foglaltak szerint, ezzel módosította 69/2023. sz. határozatát.

Hatálybalépés időpontja: 2023. október 30.