Dokumentumok
2024. január 3., elektronikus szavazás
Gradient 2

1/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2024. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon részt vevő küldöttség összetételére vonatkozó javaslatot, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének és a csapat vezetőjének, hogy a határozatával megállapított küldöttséget érintő, függőben lévő kérdésekben a határozat meghozatalát követően döntsön.

Hatálybalépés időpontja: 2024. január 4.