Dokumentumok
2024. március 27, Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.)
Gradient 2

14/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

15/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kamuti Jenőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

16/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét azzal, hogy „A 2025. évi olimpiai események csapatvezetőjánek megválasztása” című napirendi pontot levette a napirendről.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

17/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Dohában rendezett Úszó Világbajnokság és Vízilabda Világbajnokság eredményei alapján a szövetségek által eredményességi támogatásra javasolt felosztásokat az 1. és 2. számú melléklet szerinti összegekkel.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

18/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 29. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a MOB Közgyűlését 2024. május 11. napjára (szombat) 10 órára, a Danubius Hotel Helia (1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.) helyszínre hívta össze. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2024. május 11. (szombat) 11 óra, helyszíne: Danubius Hotel Helia (1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.).

Az Elnökség a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot tette:

1. Elnöki beszámoló

2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

3. A Felügyelő Bizottság 2023. évi beszámolójának jóváhagyása

4. Az Elnökség 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadása

5. A MOB 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének, valamint kiegészítő mellékletének elfogadása

6. A MOB 2024. évi költségvetésének elfogadása

7. Beszámoló a 2024. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokról

8. Döntés a minimumkövetelmények módosításáról

9. A 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos előrejelzések aktualizálása

10. Döntés a 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokon részt vevő magyar küldöttség összetételéről

11. A 2025. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatos célkitűzések, irányelvek elfogadása

12. Döntés a 2026. évi Téli Olimpiai Játékokon való részvételről

13. A 2026. évi Téli Olimpiai Játékokkal kapcsolatos célkitűzések, irányelvek elfogadása

14. Alapszabály-módosítás

15. Bizottsági beszámolók

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

19/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 29. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - Dr. Török Ferencet MOB Életműdíjjal, Dr. Mészáros Jánost, Prof. dr. h. c. Mocsai Lajost, Dr. Soós Ágnest MOB Érdeméremmel, Kelemen-van de Konijnenburg Ildikót Egyenlő Esélyekért-díjjal tünteti ki. A kitüntetések átadására a MOB 2024. május 11-i közgyűlésén kerül sor.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

20/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Adatvédelmi Szabályzat módosítását.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

21/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Olimpiai Juttatási Szabályzat módosítását.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

22/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hatályon kívül helyezte a Kockázatkezelési Szabályzatot.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

23/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB Varga János olimpiai bajnok síremlékének költségeihez 500.000.- forinttal hozzájáruljon.

A támogatás forrása: 2024. évi MOB költségvetés K.7. 4. Kegyeleti kiadások.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

24/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB Lars Engebretsen professzor előadásának megvalósítását a Magyar Artroszkópos és Sportsebészeti Társaság kongresszusán 500.000.- forinttal támogassa.

A támogatás forrása: 2024. évi MOB költségvetés K.11.2. Olimpiai mozgalommal együttműködő szervezetek támogatása.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

25/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB a Magyar Rögbi Szövetség „Cambridge University Conference” eseményének, valamint a Magyarország-Cambridge University rögbimérkőzés megvalósítását 500.000.- forinttal támogassa.

A támogatás forrása: 2024. évi MOB költségvetés K.11.2. Olimpiai mozgalommal együttműködő szervezetek támogatása.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.

26/2024/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult az elhunyt olimpiai bajnokok emlékfalának kivitelezésére irányuló kötelezettségvállaláshoz, és egyben felhatalmazta a MOB elnökét/főtitkárát, hogy a kivitelezővel megkötendő szerződést aláírja, egyúttal a kivitelezés tekintetében módosította 76/2023. számú határozatát.

Hatálybalépés időpontja: 2024. március 27.