Dokumentumok
2023. május 3., Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.)
Gradient 2

33/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

34/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kamuti Jenőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

35/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnökségi ülés napirendjét.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.


36/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta azon álláspontot, hogy a 2023. évi Európa Játékok eredetileg más helyszínre tervezett vívó versenye egyéni számainak Magyarországon történő megrendezését sportdiplomáciai szempontból nem támogatja.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

37/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a könyvvizsgáló 2022. évi jelentését.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

38/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2022. évi szakmai beszámolóját.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

39/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a bizottságok 2022. évi beszámolóját.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

40/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint kiegészítő mellékletét.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

41/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2023. évi költségvetését.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

42/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 29. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a 2023. május 20. napjára (szombat) 10 órára, a Danubius Hotel Helia (cím: 1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.) helyszínre összehívott Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot tette:

1. Elnöki beszámoló a 2022. november 26-a óta eltelt időszakról

2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

3. A Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolójának jóváhagyása

4. Az Elnökség 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása

5. A MOB 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének, valamint kiegészítő mellékletének elfogadása

6. A MOB 2023. évi költségvetésének elfogadása

7. Beszámoló a 2023. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról

8. Döntés a minimumkövetelmények módosításáról

9. Döntés a 2023. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő magyar küldöttség összetételéről

10. A 2023. évi Európa Játékokkal kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek elfogadása

11. Döntés a 2023. évi Európa Játékokon részt vevő magyar küldöttség összetételéről

12. A 2023. évi Strand Világjátékokkal kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek elfogadása

13. Döntés a 2023. évi Strand Világjátékokon részt vevő magyar küldöttség összetételéről

14. A 2024. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokkal kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek elfogadása

15. Alapszabály-módosítás

16. A Magyar Olimpiai Bizottság Kettős Karrier Programjának bemutatása

17. Elnökségi tag választása

18. A Sportolói Bizottság és az Etikai Bizottság 2022. évi beszámolója

19. Nyilatkozat a 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatban

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

43/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

44/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az Alapszabály 29. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - Dr. Szántó Györgyné dr. Domonkos Annát MOB Életműdíjjal, Altorjai Sándort, Béres Ernőt (posztumusz), Regőczy Krisztinát MOB Érdeméremmel, Kun Pétert Egyenlő Esélyekért díjjal tünteti ki. A kitüntetések átadására a MOB 2023. május 20-i közgyűlésén kerül sor.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

45/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Európa Játékokkal kapcsolatos célkitűzéseket, irányelveket.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

46/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Strand Világjátékokkal kapcsolatos célkitűzéseket, irányelveket.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

47/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2024. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokkal kapcsolatos célkitűzéseket, irányelveket.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

48/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő küldöttség személyi összetételére vonatkozó javaslatot.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

49/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Európa Játékokon részt vevő küldöttség személyi összetételére vonatkozó javaslatot.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

50/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Strand Világjátékokon részt vevő küldöttség személyi összetételére vonatkozó javaslatot.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

51/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Alpaszabály-módosítást.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

52/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kettős Karrier Program alapító dokumentumát.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

53/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a MOB tulajdonát képező, Budapest XIV. kerület, Thököly út 31-33. szám B. lépcsőház II. emelet 201. ajtó alatt található, 294 m2 alapterületű ingatlan a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. részére, 750.000 Ft/hó összegű bérleti díj ellenében kerüljön bérbeadásra, 2024. január 1-jétől kezdődő 4 éves időtartamra.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

54/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Bukarestben rendezett U23 Birkózó Európa-bajnokság, a Tallinnban rendezett Junior Sportlövő Európa-bajnokság, az Antalyában rendezett Torna Európa-bajnokság, az Andorában rendezett Vitorlázó ILCA Európa-bajnokság, valamint a Tallinnban rendezett Junior Vívó Európa-bajnokság eredményei alapján a szövetségek által eredményességi támogatásra javasolt felosztásokat az 1. és 2. számú melléklet szerinti összegekkel.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

55/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Kolonics György Alapítvány 1.080.000.-Ft támogatásban részesüljön.

A támogatás forrása: 2023. évi MOB költségvetés K. 11.2 „Olimpiai mozgalommal együttműködő szervezetek támogatása” sor.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.

56/2023/Elnökségi határozat

A MOB Elnöksége egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi II. féléves munka- és üléstervét.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 3.