Dokumentumok
2006.május 20, Thermal Hotel Helia
Gradient 2

Jelen vannak: 92 MOB-tag, azaz a közgyûlés határozatképes.

Levezetõ elnök: Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

A közgyûlés határozatai:

4/KH/2006

A Magyar Olimpiai Bizottság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2005. évi mérleget, és a közhasznúsági jelentést, kiegészítve a felügyelõ-bizottság javaslatával, mely szerint a MOB kérjen fel egy független adószakértõt a szponzorokkal kötött szerzõdéses állomány áttekintésére, és az általa javasolt esetleges módosításokat végrehajtja.

5/KH/2006

A MOB közgyûlése egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy a téli olimpiáról szóló határozati javaslatból kerüljön ki a 3. pont, amely szerint:
"Az elmúlt három téli olimpia tapasztalatai, a magyar versenyzõk által elért eredmények alapján a jövõben csak azoknak a versenyzõknek a nevezését támogatja, akik a kvalifikációs elõírásokat teljesítve szerezték meg a részvételi jogosultságot. Nem támogatja a nemzet jogán történõ nevezést."

6/KH/2006

A MOB közgyûlése a torinói téli olimpiáról szóló beszámolót és határozati javaslatot – a fenti módosítással – egyhangúlag elfogadta.

7/KH/2006

A MOB közgyûlése Markovits Lászlót a MOB elnökségi tagjai közé választotta.

8/KH/2006

A MOB közgyûlése 2 ellenszavazat és 31 tartózkodás mellett 58 igen szavazattal Aján Tamást tiszteletbeli fõtitkárrá választotta.

9/KH/2006

A MOB Közgyûlése a MOB Etikai Kódexét egyhangúlag elfogadta.

10/KH/2006

A MOB közgyûlése egyhangúlag elfogadta a következõ állásfoglalást:
"a MOB az Olimpiai Charta rendelkezéseivel összhangban minden tõle telhetõt elkövet, hogy Magyarország a jövõben a játékok házigazdája legyen. A MOB a következõ közgyûlésén az alapszabályát módosítja, és a játékok Magyarországra hozatalát beemeli az alapvetõ célkitûzései közé."

11/KH/2006

A MOB két tartózkodás mellett úgy döntött, hogy felkéri a Budapesti Olimpia Mozgalmat, törölje a nevébõl az olimpia szót, ellenkezõ esetben kénytelen lesz jogi útra terelni az ügyet.