Dokumentumok
2006.szeptember 8, Thermal Hotel Helia
Gradient 2

Rendkivüli közgyûlés

Jelen vannak: 141 MOB-tag, azaz a közgyûlés határozatképes.

Levezetõ elnök: Gémesi György, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke

A Közgyûlés napirendi pontja:

"A MOB hatékonyabb érdekképviseletének és érdekérvényesítési képességének helyreállítása, valamint biztosítása, és mindezek érdekében a MOB elnökének visszahívása."

141 MOB tag titkos szavazás keretében válaszolt arra a kérdésre, hogy:

"Akarja-e Ön, dr. Schmitt Pál MOB elnöki tisztségébõl történõ visszahívását?"
A szavazás végeredménye: 69 igen szavazat, ( 49 %) 69 nem szavazat és hárman tartózkodtak.

Az indítvány nem kapta meg a szavazatok 50 %-át, így az elutasításra került.

A közgyûlés határozatai:

12/KH/2006 *

A Közgyûlés jelenlévõ 141 tagja titkos szavazás után elutasította a rendkívüli Közgyûlést kérelmezõk indítványát.
A MOB elnökének visszahívására a szavazók 49 %-a voksolt. Így a kezdeményezés nem kapta meg a visszahíváshoz szükséges többséget.

* A fenti határozatot a bíróság megsemmisítette.