Dokumentumok
2007. december 8, Hotel Hélia bálterme
Gradient 2

Jelen vannak: 109 MOB tag, azaz az ülés határozatképes

Levezető elnök: Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

A közgyűlés határozatai:

8/KH/2007

A MOB közgyűlése egyhangú szavazatta a Szilágyi Könyvvizsgáló Irodát bízta meg a könyvvizsgálói feladat ellátásával

9/KH/2007

A MOB közgyűlése egyhangúlag elfogadta Schmitt Pál elnök tájékoztatóját, továbbá a Pekingi Előkészítő Bizottság beszámolóját.

10/KH/2007

A MOB közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 2007-es gazdálkodásról készült tájékoztatót.

11/KH/2007

A MOB közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 2008-as költségvetés tervezetét.

12/KH/2007

Az új elnökségi tag megválasztásánál Borkai Zsoltra 68, Gyenesei Istvánra 41 küldött szavazott, így a MOB elnökségének új tagja Borkai Zsolt lett.