Dokumentumok
2008. július 5, Hotel Hélia bálterme
Gradient 2

Jelen vannak: 85 MOB tag, azaz az ülés határozatképes

Levezető elnök: Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

A közgyűlés határozatai:

6/KH/2008

A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése egy tartózkodás mellett elfogadta a magyar olimpiai csapat névsorát, egyszersmind felhatalmazta Schmitt Pált, Kamuti Jenőt, Molnár Zoltánt és Kovács Tamást, hogy döntsön a július 5-e után felmerülő személyi kérdésekről.