Dokumentumok
2009. április 25, Hotel Hélia bálterme
Gradient 2

Jelen vannak: 85 MOB tag, azaz az ülés határozatképes

Levezető elnök: Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

A közgyűlés határozatai:

6/KH/2009

A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2008.évi közhasznú egyszerüsitett éves beszámolóját.

7/KH/2009

A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése egyhangúlag,ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a felügyelő bizottság jelentését.

8/KH/2009

A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a könyvvizsgáló jelentését.

9/KH/2009

A MOB közgyűlése a MOB 2009. évi költségvetési tervezetét egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

10/KH/2009

A MOB közgyűlése egyhangú szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy elfogadja a NOB meghívását, és Magyarország részt vesz a 2010. évi vancouveri téli olimpiai játékokon.

11/KH/2009

A MOB közgyűlése egyhangú szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottságot felveszi a MOB tagjai közé.